Економічний енциклопедичний словник

Вартість відтворення — вартість товару, сформована на основі відносин розширеного відтворення, які є діалектичною єдністю безпосереднього виробництва, розподілу, обміну і споживання, а також з урахуванням суспільно необхідних витрат живої та уречевленої праці, величини і структури суспільних потреб. У концентрованому вигляді В.в. означає, що вартість товару визначається не тим суспільно необхідним робочим часом, який витрачено на його виробництво в минулому, а тим, який витрачається за умов впровадження нової техніки, нових форм організації виробництва та ін. В.в. випливає із однієї з вимог закону вартості (див. Закон вартості). На В.в. сфера безпосереднього виробництва і обміну впливає прямо, сфера розподілу і споживання — опосередковано.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити