Економічний енциклопедичний словник

Вартість капіталу — вимірювана у відсотках вартість різних джерел фінансових ресурсів, необхідних для фінансування капіталовкладень. В.к. компанії — середньозважене вартості ресурсів кожного типу. Частка кожного з них визначається як відношення ресурсу певного виду до загального обсягу резервів та суми цінних паперів, випущених компанією. Вартість звичайних акцій визначається залежно від норми доходу до придбання власниками цих акцій, або як дивіденд на одну акцію, поділений на ринкову вартість акції з урахуванням темпів зростання дивіденду. Вартість привілейованих акцій визначається фіксованою ставкою дивіденду, а вартість залучених коштів — відсотком.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити