Економічний енциклопедичний словник

Вартість мінімального споживчого кошика — суспільно необхідний робочий час, витрачений на виробництво такої кількості благ, яка спрямовується на забезпечення мінімального рівня задоволення фізіологічних і соціальних потреб з урахуванням їх якості. В.м.с.к. визначає допустимий рівень бідності в суспільстві, що передбачає визначення критеріїв та показників бідності й вироблення конкретних шляхів соціального захисту цих верств населення (див. Бідність; Критерії бідності). До сукупного обсягу доходів сім'ї зараховують усі валові доходи сім'ї (заробітна плата, виплати у разі безробіття, компенсації у разі хвороби, дивіденди, відсотки та ін.) без вирахування подохідного податку, внесків до фонду соціального страхування тощо. З цієї суми у США вираховуються безкоштовно отримані сім'єю талони на продовольство, субсидії на житло, можливі безоплатні послуги підприємців. У США В.м.с.к. 1987 становила 11611 дол. на типову сім'ю з чотирьох осіб (5788 дол. на одну особу), 1993 — 14770 дол., 2002 — 18664 дол. В Україні В.м.с.к. 2004 становила 362 грн., 2005 — 423 грн. (2003 — 342, 2000 — 311 грн.). Проте якщо у США у вартості такого кошика витрати на харчування не перевищують однієї третини (в т.ч. передбачено споживання близько 20 видів м'ясопродуктів), передбачена купівля один раз на 5 років уживаного автомобіля та ін., то в Україні на споживання витрачається близько 80% (про структуру таких витрат див. Споживчий кошик). Штучно занижуючи В.м.с.к., влада намагається прикрасити показники "успішної боротьби" з бідністю, яка насправді перетворилась у боротьбу з бідними.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити