Економічний енциклопедичний словник

Вартість робочого місця — сукупність витрат у грошовій формі на робочу силу, засоби і предмети праці. Найдорожчим елементом В.р.м. за сучасних умов є витрати на підготовку висококваліфікованої робочої сили. Вартість створюваної складної робочої сили у США наприкінці 80-х XX ст. в середньому перевищувала 400 тис. дол. (див. Вартість робочої сили). До В.р.м. вартість створюваної складної робочої сили входить лише частково і формально вимірюється лише величиною річної заробітної плати, якщо створене підприємство функціонує один рік. Реально фонд річної заробітної плати відтворюється самими найманими працівниками, а його поповнення залежить від терміну реалізації створених ними товарів. В.р.м. у різних сферах, галузях економіки і різних фірмах неоднакова. У галузях військово-промислового комплексу В.р.м. у США перевищує 100 тис. дол., у цивільних галузях вона приблизно на 30% нижча. При створенні гнучких автоматизованих систем В.р.м. досягає 1 млн. дол. Значна диференціація В.р.м. існує в межах однієї галузі, в різних компаніях. Співвідношення максимальної і мінімальної заробітної плати у великих компаніях різних країн становить 1:10 і навіть 1:20. В.р.м., створена на підприємствах України за участю іноземного капіталу, становила в 90-х понад 50 тис. дол.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити