121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003


Вступ

Даний навчально-методичний посібник орієнтований на розвиток і вдосконалення навичок англійського усного мовлення.

Основна мета посібника — надати учням інформативний матеріал певної тематики для засвоєння розмовної англійської мови та розвитку навичок ведення бесіди на задану тематику. У посібнику подано конкретний матеріал як для аудиторних занять під керівництвом учителя, так і для самостійного вивчення англійської мови під час підготовки до державної підсумкової атестації або вступного іспиту у вищий навчальний заклад.

Книга містить 121 тему, які можуть слугувати інформативною основою для обговорення усних тем у межах шкільної програми. Теми за змістом цікаві, доступні, насичені живим мовним матеріалом, спонукають учнів до висловлювання власної думки.

Структура посібника охоплює 17 тематичних розділів, до яких входять тексти на побутову тематику, розповіді про себе, сім’ю, школу, друга, відпочинок (кіно, театр, музика, музеї тощо), спорт, подорожі, служби побуту, медичне обслуговування, погоду, пори року та інші. Особливе місце займають тексти країнознавчого характеру, що містять відомості з історії, географії, культури, державного та політичного устроїв англомовних країн та України.

Кожна тематична серія покликана формувати певні розмовні навички та розширити уяву про предмет розмови. Таке розміщення текстів значно полегшить засвоєння навчального матеріалу під час підготовки до державної підсумкової атестації або вступного іспиту з англійської мови до вищих навчальних закладів. У межах кожного розділу чітко простежується повторюваність граматичних структур та лексики. Тексти тем супроводжуються коментарями у вигляді перекладу складних слів та словосполучень, а також транскрипції важких для вимови слів. У кінці кожного тексту подані запитання, що полегшать проведення бесіди за змістом прочитаного.

Матеріали в посібнику розроблені методично так, що їх можуть використовувати учні з різним рівнем знання англійської мови. Цьому сприяє паралельний український переклад, який значно спрощує розуміння та засвоєння змісту.

Автори сподіваються, що використання посібника покращить мовну підготовку учнів, сприятиме розширенню їхнього світогляду, полегшить роботу вчителів у підготовці до іспиту з англійської мови.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити