121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Mass media
Mass media \ Засоби масової інформації

Mass media1 is one of the most characteristic features2 of modern civilization. People are united into one global community with the help of mass media. People can learn about what is happening in the world very fast using mass media. The mass media include newspapers, magazines, radio and television.

The earliest kind of mass media was a newspaper. The first newspaper was Roman handwritten3 newssheet4 called Acta started in 59 B.C. Magazines appeared in 1700’s. They developed from newspapers and booksellers’5 catalogues. Radio and TV appeared only in this century.

The most exciting and entertaining6 kind of mass media is television. It brings moving pictures and sounds directly to people’s homes. So one can see events in faraway places just sitting in his or her chair.

Radio is widespread for its portability7. It means that radios can easily be carried around. People like listening to the radio on the beach or picnic, while driving a car or just walking down the street. The main kind of radio entertainment is music.

Newspapers can present and comment on the news in much detail in comparison to radio and TV newscasts8. Newspapers can cover much more events and news.

Magazines do not focus9 on daily, rapidly changing events. They provide more profound10 analysis of events of proceeding week. Magazines are designed to be kept for a longer time so they have cover11 and binding12 and are printed on better paper.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Засоби масової інформації — одна з найхарактерніших рис сучасної цивілізації. Людей з’єднують у одну спільноту засоби масової інформації. Зa допомогою засобів масової інформації люди швидко можуть дізнатися про те,. що відбувається у світі Поняття «засоби масової інформації» (ЗМІ) включає в себе газети, журнали, радіо та телебачення.

Першими з’явилися газети. Першою газетою була римська листівка, написана від руки «Acta Diurna», датована 59 р. до н. е. Журнали з явилися у 1700 році. Вони ведуть своє походження від газет та книготорговельних каталогів.

Найбільш захоплюючим і розважальним видом ЗМІ є телебачення. Воно приносить рухомі картинки і звуки безпосередньо до людських домівок. Тому можна побачити події, які відбуваються далеко, просто сидячи у своєму кріслі.

Радіо поширене, бо воно портативне. Це означає, що радіо можна легко носити всюди. Люди люблять слухати радіо на пляжі чи на пікніку, за кермом автомобіля, чи просто гуляючи по вулиці. Основним розважальним чинником радіо є музика.

Газети надають і коментують новини більш детально порівняно з радіо і телебаченням. Газети охоплюють більше подій і новин.

Журнали не зосереджуються на щоденних, швидкоплинних подіях. Вони глибоко аналізують події минулого тижня. Журнали призначені для тривалого зберігання тому мають обкладинку, палітурку та видрукувані на кращому папері.

1. mass media —- засоби масової інформації

2. feature [’fι:tʃə] — риса

3. handwritten — написаний від руки, рукописний

4. newssheet — газетна сторінка, листівка

5. bookseller — книготорговець

6. entertaining — розважальний

7. portability — портативний

8. newscast — огляд новин

9. focus ['foukəs] — зосереджуватись

10. profound — глибокий

11. cover— обкладинка

12. binding— палітурка

Questions

1. What kinds of mass media do you know?

2. What was the earliest kind of mass media?

3. Why is television so exciting?

4. What is the reason for widespread use of radio?

5. What is the difference between a newspaper and a magazine?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити