121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Mass media
British media \ Британські засоби масової інформації

The radio and television organisations — the British Broadcasting1 Corporation (BBC) and other companies try to reflect different cultures and languages in British society and provide programmes of interest to all sections of the society. BBC avoids2 unnecessary reference3 to race or racial origin, to ensure4 objectivity in discussing racial questions.

Television BBC network5 programmes for the Asian and Afro-Caribbean minorities6 are made at the Pebble Mill production centre in Birmingham The Multicultural Programmes Department7 has produced different documentary programmes for television. They include the documentary series East and All Black, Network East, and arts and entertainment8 magazine; and other programmes.

Local radio is playing a great part in ethnic minority broadcasting. There are about 50 BBC local radio stations that broadcast different programmes for ethnic minorities, such as local news, views, information and entertainment.

A number of newspapers are published specially for members of the ethnic minorities both in their languages and English. They are: the Daily Jang, Al-Arab, Asian Times and others.

БРИТАНСЬКІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Радіо та телевізійні організації — Британське радіомовлення (Бі-Бі-Сі) та інші компанії намагаються відображати різні культури і мови у Британському суспільстві, забезпечуючи програми для різних верств суспільства. Бі-Бі-Сі уникає непотрібних посилань на расу та расове походження для забезпечення об’єктивного обговорення расових питань.

Телевізійна мережа Бі-Бі-Сі програм для азіатських та афро-карибських меншин створюється у Бірмінгемі. Відділ культурних програм із різних країн світу випускає різноманітні документальні передачі для телебачення. Вони включають документальні серіали «Схід та усі чорні», «Мережа Сходу», мистецькі і розважальні журнали та інші програми.

Місцеве радіо має важливе значення для етнічної меншості. Є близько 50 місцевих радіостанцій Бі-Бі-Сі, що транслюють різні передачі для етнічних меншин, такі як— місцеві новини, різні точки зору, інформативний та розважальний спектр.

Певна кількість газет друкується спеціально для членів етичних меншин рідною та англійською мовами. Це «Дейлі Джані», «Аль-Араб». «Ейшен Таймз» та інші.

1. broadcasting — радіомовлення

2. avoid — уникати

3. reference — згадування

4. ensure — забезпечувати

5. network — мережа

6. department — відділ

7. minority — меншина

8. entertainment — розвага

Questions

1. What do the mass media of Britain try to reflect?

2. Why does BBC avoid reference to racial origin?

3. Where are the television BBC network programmes for different minorities made?

4. Isn’t local radio playing an important role in ethnic minority broadcasting?

5. Are there any newspapers published for the ethnic minorities in the UK?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити