121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Mass media
My favourite TV programme \ Моя улюблена телепередача

Many people watch TV at leisure. But for some of them it is the main source of information. One can choose the programme one likes best. Those who like music can listen to various concerts. Sports fans1 can watch football or hockey matches. Television extends2 our knowledge about the world we live in. Millions of people can see different lands, interesting historical places, unusual animals and birds, mountains and valleys.

There are many TV channels in Ukraine: both government-run and non government- run3. They include editorial services specialising in public-political programmes, current information; youth, and sports and entertaining programmes.

The influence of TV on children is great. According to sociologists, almost 90 per cent of schoolchildren spend their free time watching TV. A teenager4 spends between 1.5 and 4 hours watching TV. That’s why TV should produce clever and positive programmes for children not to make them turn into passive recipients5 but enforce6 them to do something useful and good, to challenge7 intellect but not to see violence8 and crimes9.

As for me I always try to watch CNN news in English, some youth programmes, different talk-shows and musical programmes. In addition I like to see interesting films. I enjoy watching Walt Disney’s cartoons, too. But Lucky Chance (Trivial Pursuit) is my favourite programme. It is a rather enjoyable and entertaining one. It is very popular not only in our country but also in many countries in the world. This weekly programme attracts large audience. Lucky Chance is an interesting educational quiz-programme10, which concerns different human activities: history, literature, music, theatre, painting, geography, biology, sport and others. It educates while entertaining. It enriches our outlook11 and gives additional information to our school programme, encourages12 us to become more educated and intelligent.

I like this TV programme very much and try not to miss it.

МОЯ УЛЮБЛЕНА ТЕЛЕПЕРЕДАЧА

Багато людей дивляться телевізор під час відпочинку. Але для декого це головне джерело інформації. Можна вибрати передачу, яка тобі найбільше до вподоби. Ті, хто любить музику, можуть дивитися концерти. Спортивні шанувальники мають змогу дивитися футбол, хокей. Телебачення розширює наші знання про світ, у якому ми живемо. Мільйони людей можуть побачити різні землі цікаві історичні місця, незвичайних тварин і птахів, гори та долини.

Є багато телеканалів на Україні як державного, так і приватного утримання. Вони включають продукування передач політичного, молодіжного, спортивного спрямування та розважальних програм.

Телебачення має неймовірний вплив на школярів. Згідно із соціальними дослідженнями, близько 90% школярів проводять свій вільний час біля телевізора. Підліток дивиться телевізор від 1,5 до 4 годин на добу. Тому телепередачі повинні бути розумними, мати позитивний вплив на дітей, щоб діти не перетворювалися на пасивних споглядачів, а прагнули зробити щось корисне і добре, стимулювати інтелектуальний розвиток, а не пропагувати насильство і злочини.

Щодо мене, то я завжди намагається дивитися Сі-Ен-Ен — новини англійською мовою, деякі молодіжні програми, різні ток-шоу та музичні програми. Крім цього, я люблю дивитися цікаві фільми. Мені подобається мультфільми Уолта Діснея. Але «Щасливий випадок» — моя улюблена телепередача. Вона і розважальна, і пізнавальна водночас. Вона відома не лише у нашій країні, а і в багатьох країнах цілого світу. Щотижнева програма «Щасливий випадок» — цікава освітня вікторина, яка відображає різні аспекти людського життя: історію, літературу, музику, театр, мистецтво, географію, біологію, спорт та інші. Вона навчає, розважаючи. Вона збагачує наш світогляд і дає додаткову інформацію до нашої шкільної програми, заохочує ставати більш освіченими та розумнішими.

Я дуже люблю цю передачу і намагаюся її не пропускати.

1. sports fans — спортивні вболівальники

2. extend — розширяти

3. government-run and non government-run — державного і приватного утримання

4. teenager ['tι:neιʤə] — підліток

5. recipients [rι'sιpιənt] — споживачі, глядачі

6. enforce — примушувати, спонукати

7. challenge — стимулювати, викликати

8. violence ['vaιələns] — жорстокість, насилля

9. crimes — злочини

10. quiz-programme — вікторина

11. outlook — світогляд

12. encourage — заохочувати, стимулювати

Questions

1. How often do you watch TV?

2. What kind of programmes do you like to watch?

3. What TV programmes are the most popular with the young people in Ukraine?

4. Which educational programmes do you watch regularly?

5. What is your favourite TV programme? Why?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити