121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Mass media
Violence on TV \ Жорстокість на телебаченні

Many people think that television encourages1 passive enjoyment It is easy to sit in an armchair watching others working. Little by little, television cuts you off from the real world. Besides, a lot of programmes are even dangerous for child’s development.

Many Americans are worried by the amount of violence2 their children see on television. In response to3 citizens’ complaints4 and pressure5 from the Congress, the four major TV networks6 — A CBS, NBC, and Fox— agreed in 1993 to inform parents of violent content7 at the beginning of a programme, and cable networks have agreed to give similar warnings8. In 1996, the commercial and cable networks made another step and established a rating system9, based on the amount of violence and bad language that a programme contains. A symbol indicating the show’s rating appears on the television screen at the beginning of and during the programme.

Beginning in 1998 new television sets in the United States are equipped with10 a chipn, a device12 that gives parents opportunity to block out programmes they would not like their children to see.

ЖОРСТОКІСТЬ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

Багато людей вважають, що телебачення заохочує до пасивного споглядання. Дуже легко сидіти у м'якому кріслі і дивитися, як інші працюють. Поволі телебачення відсторонює тебе від справжнього життя. Крім того, чимало передач є просто небезпечними для дитячого розвитку.

Багато американців стурбовані кількістю насилля, яке бачать їхні діти по телевізору. У відповідь на громадські скарги і тиск Конгресу, чотири основні телевізійні мережі (BBC, CBS, NBC та Fox) погодилися у 1993 році повідомляти батьків про жорстокий зміст на початку програми, кабельні телемережі погодилися дати подібні попередження також. У 1996 році комерційні та кабельні телемережі зробили ще один крок у встановленні рейтингової системи, що базується на кількості елементів жорстокості та брутальної мови (лайки), що складають передачу. Символ, що позначає рейтинг передачі, з’являється на телеекрані на початку і протягом програми.

Починаючи з 1998 р., нові телевізійні сітки у США обладнанні мікросхемою та пристроєм, який дає змогу батькам заблокувати ті передачі, які вони не хочуть, щоб дивилися їхні діти.

1. encourage — заохочувати

2. violence — жорстокість

3. in response to — у відповідь на

4. complaint — скарга

5. pressure — тиск

6. network — мережа

7. content — зміст

8. warning — попередження

9. rating system — рейтингова система

10. to be equipped with — бути обладнаним

11. chip — чіп (мікросхема)

12. device — пристрій

Questions

1. Does television encourage active enjoyment?

2. Why are many Americans worried about the TV programmes?

3. What TV companies agreed to warn parents of the amount of violence in their programmes?

4. A rating system is based on the amount of violence and bad language in the programme, isn’t it?

5. What are new television sets in the USA equipped with?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити