121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

My family and me
Problems in upbringing children \ Проблеми у вихованні дітей

When you are 16 or 17, you want to be treated like an adult1, to be more independent in your actions and your way of life. You want to develop interests and values different from those of your parents. That sets a conflict between the two generations, the generation gap2. Young people disagree on different problems; the time to come home at night, doing work about the house, the friends to spend free time with, what clothes to wear and so on. At this period of our life we face a number of problems: difficulties in our relationships3 with parents, problems at school, drinking alcohol or using drugs.

Different TV programmes and magazines for the young come to help teenagers, give a piece of advice. In case of need you can also dial a special telephone number, the so-called «telephone of trust».

But it’s not the way out. Parents should help their children though it is difficult to be tolerant4 and to find the right approach to them. We need to learn to talk our problems over5 in our family. If we are able to do it everything will be all right.

ПРОБЛЕМИ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ

Коли вам 16 чи 17, вам хочеться поводитись, як дорослому, бути більш незалежним у своїх вчинках і способі життя. У вас інші інтереси і ви хочете сповідувати інші цінності, ніж ваші батьки. І це спричиняє конфлікт між двома поколіннями, непорозуміння між ними. Молоді люди сперечаються з різних питань, через час, коли потрібно повертатись додому ввечері, через допомогу по господарству, через друзів, із якими проводять вільний час; через одяг тощо. У цей період життя ми стикаємося із масою проблем труднощі у стосунках із батьками, шкільні непорозуміння, вживання алкоголю чи наркотиків.

Різноманітні телепередачі і молодіжні журнали приходять на допомогу підліткам, надають поради. У разі потреби ви можете ще й зателефонувати за спеціальним номером, так званим «телефоном довіри».

Але це не вихід. Батьки мають допомогти своїм дітям, хоча важко бути терпимим і відшукати до них правильний підхід. Потрібно вчитись обговорювати свої проблеми в сім’ї. Якщо ми спроможні чинити так, усе буде гаразд.

1. adult ['ӕdʌlt] — дорослий

2. gap [gӕp] — розбіжність у поглядах

3. relationships — стосунки, відносини

4. tolerant — терпимий, толерантний

5. to talk over — обговорити

Questions

1. What is your style of behaviour when you are 16?

2. What problems do young people disagree on?

3. Haw do mass media help teenagers?

4. Is it easy to be tolerant to young people?

5. Do your parents understand you?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити