121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The United states of America
The political of the USA \ Політична система США

The United States of America is a federal union, consisting of fifty states, with the District of Columbia as the seat of the national government1. Each state has its own government and the state governments follow much the same pattern2 as the federal government. The present constitution was proclaimed3 in 1787 in Philadelphia. Since then, the basic document has not been changed.

The president is the head of state, of the federal government and he chooses its ministers, called «cabinet leaders». He is chosen in a national election for a four-year term of office4. The president must be a native-born5 citizen at least 35 years old.

Congress consists of two houses, the House of Representatives6 and the Senate7.

Elections to the House of Representatives take place every two years. The house has 435 members. A member must be an American citizen for more than seven years and at least 25 years old.

Each of the 50 states elects two Senators to the Senate. There are 100 members in the Senate. They are elected to serve8 for a period of six years, but every two years elections9 to the senate take place when one third of its members may be changed or re-elected10.

A Senator must be over 30 years old and a citizen of the USA for at least nine years.

Election day is always in the month of November, on the first Tuesday after the first Monday.

In the USA there are two main political parties, the Democratic Party and the Republican Party. The Democratic Party is the oldest of the two. Its history began back in the 1820s. The Republican Party was organized in the 1850s.

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА США

Сполучені Штати Америки — це федерація, що складається з п’ятдесяти штатів, а також округу Колумбія, де розташований державний уряд. Кожен штат має свій власний уряд який багато в чому схожий на державний. Чинну Конституцію було проголошено 1787 року у Філадельфії. З того часу цей основний документ держави не змінювався.

Головою країни та державного уряду є Президент, він обирає міністрів — так званий «кабінет лідерів». Президент обирається на загальнодержавних виборах на чотирирічний строк служби Президентом може стати громадянин США, що народився тут і досяг 35 років.

Конгрес складається із двох палат: Палати Представників і Сенату.

Вибори до Палати Представників проводяться кожні два роки. До Палати входять 435 членів. Кожен із них повинен бути громадянином США принаймні сім років і досягти 25-річного віку.

Усі п’ятдесят штатів обирають по два сенатори. У Сенаті їх є сто. Вони обираються на шість років, але вибори у Сенат проводяться кожних два роки, коли одна третя частина. Його членів може бути замінена чи переобрана.

Сенатором може стати особа, що досягла 30 років і є громадянином США принаймні дев’ять років.

Вибори проводяться у листопаді, у перший вівторок після першого понеділка місяця.

У США є дві головні політичні партії — Демократична та Республіканська. Старішою є Демократична, її історія почалася ще в 1820-х роках. Республіканську партію було засновано в 1850-х.

1. national government — державний уряд

2. pattern — зразок, модель

3. to be proclaimed — бути проголошеним

4. a four-year term of service — 4-річний строк служби

5. native-born — місцевий житель, уродженець

6. the House of Representatives — Палата Представників

7. the Senate — Сенат

8. serve — служити, перебувати на посаді

9. elections — вибори

10. re-elect — переобирати

Questions

1. Why do we call America a federal union?

2. Where is the seat of the national government?

3. How often is the president elected in the USA?

4. Who can be the president of the country?

5. Who can be elected to the House of Representatives?

6. How many senators are there in the Senate?

7. What is the period of service for a senator?

8. Who can be a senator?

9. When is the Election Day in the USA?

10. Can you name the main political parties in the USA?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити