121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The United states of America
Elections \ Вибори

Every four years the Americans participate1 in the election of the nation’s President.

There are two major political parties in the USA, the Democrats and the Republicans. The summer before the election both political parties hold a convention2, a huge meeting where the policy3 of the party is chosen. After the convention each party proceeds4 to the nomination5 of its own candidates. The nominees6 make their own campaigns and some months before the final election there is a «primary7» to select one single candidate for each political party. The winner of the final election is the new President.

The present President of the United States is George Bush. He belongs to the Republican party and was elected in 2000.

ВИБОРИ

Що чотири роки американці беруть участь у виборах Президента держави.

У США існує дві основні політичні партії — Республіканська і Демократична. Улітку перед виборами обидві партії проводять збори — конвент, велике зібрання, на якому визначається політика партії. Після конвенту кожна партія переходить до висунення своїх кандидатів. Кандидати проводять власні кампанії, і за кілька місяців до остаточних виборів кожна партія обирає єдиного кандидата на «попередньому голосуванні». Переможець остаточних виборів і стане новим Президентом.

Зараз Президентом США є Джордж Буш. Він належить до Республіканської партії і був обраний у 2000 році.

1. participate — брати участь

2. convention — збори партії, конвент

3. policy — політика

4. proceed — переходити (до чогось)

5. nomination — висунення кандидатів

6. nominee— кандидат

7. primary — попереднє голосування

Questions

1. How often do the Americans participate in the elections of the US President?

2. What major political US parties do you know?

3. What is a convention?

4. What does the nominee do?

5. Who is the present President of the USA?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити