121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The United states of America
The president \ Президент

The President is elected every four years and is the head of State, of the armed forces1 and the civil service2. He cannot be elected for more than two terms3. The President lives in the White House, in Washington D.C., he carries out4 the decisions taken by Congress, and makes legislation5 which must be approved by Congress. Only in times of emergency6 and in foreign affairs he can act on his own. He is Commander in Chief of the Armed Forces; he initiates7 Foreign Policy, signs bills, prepares the National Budget8 and nominates upper Government Officials9.

The President is assisted by his Vice-President and his Cabinet, made up of Department Secretaries. The most important of these is the Secretary of State, who deals with foreign affairs10.

ПРЕЗИДЕНТ

Президент обирається що чотири роки; він є головою держави, збройних сил і цивільних служб. Він не може бути обраний більш ніж на два строки. Президент проживає в Білому домі у Вашингтоні; він виконує рішення, ухвалені Конгресом, видає закони, які повинен потім затвердити Конгрес. Тільки у надзвичайній ситуації та у закордонних справах він може діяти на власний розсуд. Він є Верховним головнокомандувачем збройних сил, визначає міжнародну політику, підписує укази, готує Державний бюджет та призначає вищих державних посадовців.

Президенту допомагає його віце-президент та Кабінет, що складається з секретарів департаментів. Головним серед них є державний секретар, що займається закордонною політикою.

1. armed forces — збройні сили

2. civil service—державна цивільна служба

3. term — строк

4. to carry out — виконувати

5. legislation — законодавство, законопроект

6. emergency — надзвичайна ситуація

7. initiate — ініціювати, започатковувати

8. budget ['bʌʤιt] — бюджет

9. official — чиновник

10. foreign affairs — закордонні справи

Questions

1. What are the functions of the US President?

2. Where does the US President live?

3. When can the President act on his own?

4. Who assists the US president?

5. What Secretary is the most important?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити