121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The United states of America
The congress \ Конгрес

The Congress is divided into two houses: the Senate (100 members, two for each state, who are elected for 6 years and renewed1 by one third every two years) and the House of Representatives (435 members elected for two years).

The Congress meets in the Capitol, in Washington, D.C., its main functions are to declare2 war and to make laws, which become effective after the President’s approval3.

The Senate ratifies4 treaties5 and gives its agreement6 to nominations of high officials.

КОНГРЕС

Конгрес складається із двох палат — Сенату (100 представників, по два від кожного штату, що обираються на шість років, одна третя Палати кожних два роки поновлюється) та Палати Представників (435 членів обираються на два роки).

Конгрес засідає в Капітолії, у Вашингтоні, його основними функціями є оголошувати війну та створювати закони, які набувають чинності після схвалення президента.

Сенат ратифікує договори та дає згоду на призначення на вищі посади.

1. renew — поновлювати

2. declare [dι'klεə] — проголошувати

3. approval — схвалення

4. ratify ['rætιfaι] — ратифікувати, затверджувати

5. treaty [tri:tι] —договір

6. to give agreement — дати згоду

Questions

1. What houses is the Congress divided into?

2. What term is the Senator elected for?

3. What term is the Congressman elected for?

4. Where does the Congress meet?

5. What are the main functions of the Senate?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити