121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The United states of America
The USA government \ Уряд США

When the Constitution was written in 1787, there were only 13 states in the USA. The drafters1 of the Constitution saw that the future might bring a need for changes and amendments2. So they provided a method of doing that. Over the years 26 Amendments have been added to the basic document. The first ten Amendments, popularly known as the Bill3 of Rights, assure4 individual rights and freedoms.

They include5 provisions for freedom6 of speech, of the press; the right of citizens to be secure7 in their own home against unreasonable searches8 and seizures9. They were proposed and then ratified10 in 1791. The 26th Amendment, setting the voting age at 18, was ratified in 1971.

The Constitution divides the powers of the government into three branches — the Executive11, headed by the President; the Legislative12, which includes the Senate and the House of Representatives; and the Judicial13, which is headed by the Supreme Court14.

As head of the Executive Branch, the President must carry out15 the government programmes enacted into law16 by Congress. He recommends programmes and laws to Congress and requests money17 for federal government operations.

The Legislative powers vested18 in Congress must assemble19 at least once a year. The Congress has the power to lay and collect taxes20, to pay debts21 and provide for22 the common defence of the state; to regulate commerce23 with foreign nations; to promote24 the progress of science and useful arts; to declare war; to raise and support armies25. Both Houses of Congress must approve bills before they become law.

The Supreme Court and lower national courts make up the third or Judicial Branch. The Judicial Branch settles disputes26 about exact meaning of the law through court cases27.

УРЯД США

На час написання Конституції у 1787 році США складались лише з 13-ти штатів. Укладачі цього документу передбачали можливість внесення майбутніх змін та доповнень. Отож, вони впровадили метод реалізації цих змін. Із роками до основного документу Конституції було внесено 26 доповнень. Перші 10, відомі як «Білль про Права», гарантують права та свободи людини.

Вони передбачають забезпечення свободи слова, преси, а також право громадян на захист від безпідставних обшуків та конфіскації майна. Ці доповнення було запропоновано, а згодом і ратифіковано у 1791 році. Двадцять шосте доповнення, згідно з яким особи, що досягли 18 років, мають право голосу, узаконили у 1971 році.

Згідно з Конституцією, влада Уряду включає в себе три гілки: виконавчу, яку очолює президент; законодавчу, що представлена Сенатом та Палатою Представників, та судову, тут головним є Верховний Суд.

Як голова виконавчої влади, президент зобов’язаний дбати про урядові програми, які за наявності рішення Конгресу можуть стати законами. Президент подає на розгляд Конгресу законопроекти і закони, здійснює фінансові запити для реалізації федеральних урядових потреб.

Конгрес, втілення законодавчої влади, мусить проводити свої засідання не менше 1 разу на рік. Конгрес є уповноваженим накладати та збирати податки, сплачувати борги, забезпечувати оборону країни, регулювати комерційні відносини з іншими державами, сприяти науковому прогресу та розвиткові мистецтв, оголошувати війну, скликати та утримувати армію. Законопроекти стають законом лише за згодою двох палат Конгресу.

Верховний Суд та федеральні суди — це судова влада країни. Суперечки щодо того чи іншого закону вирішують шляхом судових справ.

1. drafter — укладач

2. amendment — доповнення

3. bill — законопроект, білль

4. assure [ə'ʃuə] — забезпечувати

5. include — включати

6. provision for freedom — забезпечення свободи

7. to be secure — бути безпечним

8. unreasonable searches — безпідставні обшуки

9. seizures — конфіскація майна

10. to be ratified — бути ратифікованим

11. the Executive branch — виконавча гілка (влади)

12. the Legislative branch —законодавча гілка (влади)

13. the Judicial branch — судова гілка (влади)

14. the Supreme Court — Верховний суд

15. to carry out — виконувати, дбати

16. enacted into a law — стати законом

17. request [rι'kwest] money — здійснювати фінансові запити

18. vest — втілювати

19. assemble [ə'sembl]— збиратись, проводити засідання

20. to lay and collect taxes — накладати та збирати податки

21. to pay debts — сплачувати борги

22. to provide for — забезпечувати

23. commerce — комерційні відносини

24. promote — сприяти

25. to raise army — утримувати армію

26. dispute — суперечка

27. a court case — судова справа

Questions

1. When did the basic document of the Constitution appear?

2. What is the Bill of Rights?

3. How does the Constitution divide the power?

4. Can you name the main points of power for each branch?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити