121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The United states of America
The flag of the USA \ Прапор США

June 14 is Flag Day in the USA. On that day in 1777, the Americans adopted1 their own flag. No one really knows who sewed the first American flag, but many Americans believe it was made by Betsy Ross in her own home. You can see Betsy Ross sewing the flag on an American stamp2.

The flag of the USA is one of the most complicated3 in the world. It consists of 13 stripes4, seven red and six white and 50 stars. It is called «The Stars5 and Stripes». The stripes represent the 13 colonies, which in 1776 declared themselves free and independent of England. The 50 five-pointed6 white stars representing7 the present number of states in the union are placed on the blue field in the upper left comer of the flag.

ПРАПОР США

14 липня у США святкують День прапора. У цей день 1777 року американці ухвалили свій стяг. Насправді ніхто не знає, хто вперше пошив американський прапор, але вважається, що це зробила Бетсі Росс у себе вдома На американських марках можна часто побачити зображення Бетсі Росс, яка шиє прапор.

Прапор США — один із найcкладніших у світі. Він складається з 13 смужок, семи червоних і шести білих та 50 зірок. Його називають «Зірки й смужки». Смужки представляють 13 колоній, які в 1776 році проголосили себе вільними та не залежними від Англії. А 50 п’ятикутних зірок представляють сучасну кількість штатів у федерації; зірки розташовано на синьому фоні у верхньому лівому куті прапора.

1. adopt — ухвалювати, приймати

2. stamp — поштова марка

3. complicated — складний

4. stripe — смужка

5. star — зірка

6. five-pointed — п’ятикутний

7. represent — представляти

Questions

1. When do the Americans have Flag Day?

2. Who sewed the first American flag?

3. What does the American flag consist of?

4. What do the stripes represent?

5. What do the stars represent?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити