121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The United states of America
Washington - the capitalL of the USA \ Вашингтон - столиця США

In the early days the government offices of the USA were located in different cities — first in one city, then in another. Finally, in 1790, Congress decided that a capital city should be built.

In 1800 government offices were moved into Washington, a new capital. Since then Washington has kept on growing1. Now, the city with beautiful buildings, fine monuments, and green parks is a magnet that draws people2 from all over the world.

Here are the centres of the government’s three branches: the Capitol, begun in 1793; the White House, home to every president except3 George Washington; and the Supreme Court, completed in 1935.

Washington is not a very large city. There is a law in Washington against building structures4 higher than the Capitol. So it presents a different appearance5 from New York with its sky-scrapers6. The Capitol, where the Congress meets, is a very beautiful building with white marble columns7.

When designed in 1790’s, the streets were planned to reach out9 in all directions from the Capitol Building — like the spokes of a wheel10. The streets were given the names of states.

Not far from the Capitol there is the Library of Congress, one of the largest libraries in the world. It holds 5 million books.

The White House, the residence of the president, is the oldest public building in the capital and one of the most beautiful.

Washington is a city of monuments and its most famous ones are monuments to Presidents Washington, Jefferson, and Lincoln. There is also the Vietnam Veterans Memorial, which has become one of the popular city’s monuments since 1982.

Washington is a city of museums as well. These include the National Gallery of Art, which houses one of the nation’s finest collections of paintings, sculptures, drawings and prints; the National Archives11 where the original copies of the Declaration of Independence and the Constitution are displayed12; and the Phillips Collection, the first museum of modem art in the country.

Lots of tourists visit the capital of the USA all year round.

ВАШИНГТОН — СТОЛИЦЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Спочатку урядові установи знаходились у різних містах: спершу — в одному, потім — в іншому. Зрештою, у 1790 році Конгрес вирішив побудувати місто-столицю.

У 1800 році урядові служби були перенесені до Вашингтону — нової столиці. 3 того часу й триває розбудова Вашингтону. Зараз це місто є своєрідним магнітом, що своїми чудовими будівлями, пам’ятниками та зеленими парками притягує людей зі всього світу.

Саме у Вашингтоні розташовані центри трьох гілок влади: Капітолій, заснований у 1793 році, Білий Дім, резиденція кожного президента Америки, за винятком Дж. Вашингтона; та Верховний Суд, будівництво якого було завершене у 1935 році.

Вашингтон не є дуже великим містом. Закон забороняє будувати споруди, вищі за Капітолій. Місто є цілковитою протилежністю Нью-Йоркові з його хмарочосами. Капітолій, місце засідань Конгресу, є на диво гарною будівлею з білими мармуровими колонами.

У 1790-х роках місто було спроектоване таким чином, щоб усі вулиці відходили від Калітолію подібно до спиць у колесі. Вулиці назвали іменами штатів.

Недалеко від Капітолію розташована Бібліотека Конгресу, одна з найбільших у світі. Її фонди нараховують 5 млн книг.

Білий Дім, резиденція президента, с найгарнішою та найдавнішою будівлею міста.

Вашингтон є містом пам’ятників, найвідоміші з яких — пам’ятники президентам Вашингтонові, Джефферсонові та Лінкольнові. Одним із найвідоміших монументів міста з 1982 року став пам’ятник Ветеранам війни у В’єтнамі.

Вашингтон є також містом музеїв. Серед них — Національна галерея мистецтв, що містить одну з найкращих національних колекцій картин, скульптур, малюнків та гравюр; Національний архів, експонатами якого є оригінали Декларації Незалежності та Конституції; музей «Філіпс Колекшн» є першим музеєм сучасного мистецтва країни.

Щорічно чимала кількість туристів відвідує столицю США.

1. to keep on growing — продовжувати розвиток

2. to draw people — притягувати людей

3. except — крім

4. building structures — споруди

5. a different appearance — інший зовнішній вигляд

6. a sky-scraper — хмарочос

7. marble columns — мармурові колони

8. to design — проектувати

9. to reach out — відходити, розходитись

10. the spokes of wheel — спиці колеса

11. archives — архів

12. to be displayed — виставлятись, експонуватись

Questions

1. When was the decision to build a capital city made? Who did it?

2. Why does Washington present a different appearance from New York?

3. In what way was it planned?

4. What building serves as the residence of the president? How does it look like?

5. Can you name the monuments to the most famous presidents of America?

6. What museums is Washington famous for?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити