121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The pupil and his surrounding
My school subjects \ Шкільні предмети

I study in the 9th form of a secondary school. Our school is a modern four-storeyed building. It is very well equipped. We go to school five days a week. At school we have classes in various subjects. The programme of studies includes1 the Ukrainian / Russian Languages and Literature, English, Mathematics, Biology, Geography, Technical Drawing, History, Physics, Chemistry, Physical training, Computer Science.

The Ukrainian/Russian Languages, Literature, History and English are called humanities2 At the lessons of humanities we get to know about famous Ukrainian, Russian and English writers, read and discuss their books, study grammar rules and do many grammar exercises, write compositions3 and dictations.

At the English lessons we listen to the cassette-recorder, speak out what we have heard. Sometimes it is a story; sometimes it is a dialogue or a conversation. We speak English a lot, but we read the texts from our textbook, too.

Mathematics, Physics, Chemistry, Technical Drawing are called exact sciences4. At these lessons we do sums, learn laws, that govern5 the structure of the universe6, study the forms of matter7 and energy, the composition of matter and the changes that take place in it under certain conditions8.

My favourite subject is certainly English. I always give my preference9 to the humanities. 1 do well in10 these subjects without any effort11. I always look forward to the next English lesson. 1 never get bad marks in my English because I always prepare my homework well. But I am not very good at12 Chemistry. I always fail13 to remember formulas and terms properly14.

Mathematics and Physics are the most difficult subjects for me, but I try to do my best to cope with home tasks in them.

In general I like school and my school life.

ШКІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

Я навчаюся у 9 класі середньої школи. Наша школа — це сучасний 4-поверховий будинок. Вона дуже добре обладнана. Ми ходимо до школи 5 днів на тиждень. Там ми вивчаємо різні предмети. Навчальна програма включає в себе українську (російську) мову та літературу, англійську мову, математику, біологію, географію, креслення, історію, фізику, хімію, фізкультуру, інформатику.

Українська (російська) мова, література, історія та англійська мова — це гуманітарні предмети. На заняттях із гуманітарних предметів ми отримуємо знання про відомих українських, російських і англійських письменників, читаємо та обговорюємо їхні твори, вивчаємо граматичні правила та виконуємо багато вправ, пишемо твори та диктанти.

На уроках англійської мови ми прослуховуємо касетні записи і обговорюємо те, що почули. Іноді не оповідання, іноді— діалог чи бесіда. Ми багато розмовляємо англійською, але також читаємо багато текстів із книжок.

Математика, фізика, хімія, креслення — це точні науки. На уроках із цих предметів ми розв'язуємо приклади, вивчаємо закони, за якими побудований Всесвіт, види матерії та енергії, склад матерії та як вона змінюється за певних умов.

Звісно, мій улюблений предмет— англійська мова. Я завжди надаю перевагу гуманітарним предметам. 3 ними я добре справляюсь без особливих зусиль. Я зазвичай із нетерпінням чекаю на наступний урок англійської мови і ніколи з неї не отримую поганих оцінок, тому що завжди добре виконую домашні завдання. Але я не дуже добре справляюсь із хімією. Мені завжди важко запам’ятати належнім чином формули і визначення термінів.

Для мене математика і фізика— найскладніші предмети, але я намагаюся якнайкраще справитися з домашніми завданнями з цих предметів.

Узагалі мені подобається школа і шкільне життя.

1. include — включати, містити в собі

2. humanities — гуманітарні науки, предмети

3. to write a composition — написати твір

4. exact sciences — точні науки

5. govern — керувати

6. universe — Всесвіт

7. matter—матерія

8. conditions — умови

9. to give preference — надавати перевагу

10. to do well in smth. — добре справлятися (з чимось)

11. without any effort — без особливих зусиль, легко

12. to be not very good at smth. — не дуже добре справлятись

13. fail — провалити

14. properly — правильно, належним чином

Questions

1. What subjects does your school programme include?

2. What subjects are called humanities?

3. What do you do at your English lessons?

4. What subjects are called exact sciences?

5. What is your favourite subject at school? Why?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити