121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The pupil and his surrounding
My favourite subject \ Мій улюблений навчальний предмет

I study many subjects at school. But best of all I like English. I am very grateful to1 my English teacher who evoked my interest in this subject. She always speaks about the importance of learning foreign languages. English is not difficult for me and I cope with all home tasks without any effort.

But I try to do my best by reading and learning additional2 texts and words to improve my knowledge of English. I am fond of English literature and read a lot of stories by English writers. It is difficult for me to read the books in the original3 and І read adapted4 ones. I have many cassettes at home and try to listen to them as much as possible.

After finishing school I am going to enter the Foreign Languages Department of a Pedagogical University. That’s why I work hard at my English on my own.

Some of us do not want to read much in another language and do not want to take a foreign language examination, but everyone likes to be able to speak it. In that case it is a good thing to join a conversation club whose aim5 is the use of the language in everyday situations. Ordinary English lessons and the conversation club meetings will help us to learn to express our opinions and feelings, to give and receive information, to say what we want to say. I like my English lessons very much and attend them with great pleasure.

МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

Я вивчаю багато предметів у школі. Але найбільше мені подобається англійська мова. Я дуже вдячний моїй вчительці англійської мови, яка пробудила в мені інтерес до цього предмету. Вона завжди розповідає про важливість вивчання іноземних мов. Вивчати англійську мову мені нескладно, і я справляюсь із усіма домашніми завданнями без жодних зусиль.

Але я намагаюсь зробити якнайбільше, читаючи і вивчаючи додаткові тексті і слова, щоб вдосконалити свої знання англійської мови. Я захоплююся англійською літературою і читаю багато творів англійських письменників. Мені важко читати книжки в оригіналі, і я читаю їх у адаптованому варіанті. Вдома я маю багато касет і намагаюся слухати їх частіше.

Після закінчення школи я збираюся поступати на факультет іноземних мов педагогічного університету. Ось чому я багато працюю над англійською мовою самостійно.

Дехто не хоче багато читати іноземною мовою і не бажає складати іспити з неї, але кожному подобається вміти розмовляти нею. У такому випадку добре відвідувати гурток усного мовлення з тим, щоб навчитися використовувати мову в щоденних ситуаціях. Звичайні уроки англійської мови і заняття в розмовних гуртках допоможуть нам навчитися висловлювати свої думки та емоції, надаваги та отримувати інформацію, казати те, що ми хочемо сказати. Я дуже люблю уроки англійської мови і відвідую їх із величезним задоволенням.

1. to be grateful to smb — бути вдячним (комусь)

2. additional—додатковий

3. in the original — в оригіналі

4. adapted — адаптований, скорочений, спрощений

5. aim — ціль, намір

Questions

1. What is your favourite subject at school?

2. Who evoked your interest in this subject?

3. Is it difficult for you to cope with all the home tasks?

4. Do you work hard at your English?

5. Many pupils attend English classes with great pleasure, don’t they?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити