121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The pupil and his surrounding
My english lesson \ Урок англійської мови

We study many subjects at school. We have classes in the Ukrainian Language and Literature, Mathematics, Biology, Geography, Physics, Chemistry, History, Computer Science1. English is one of my favourite subjects.

We have our English lessons in a very good language laboratory. It has all necessary technical equipment2: a record-player, a cassette-recorder, a filmstrip projector, a TV set, tables with different rules, pictures, maps and a large book-case with many English books. That makes our lessons more interesting and attractive.

At our English lessons we learn to speak English. We study pronunciation, vocabulary and grammar. We learn many poems and songs, read texts, listen to spoken English on different cassettes, imitating the sounds and intonation of native speakers3.

At the lessons we have a good oral practice4. They say5 that the best way to improve6 one’s English is to speak aloud. We discuss different themes, ask questions on a given topic and answer them, make up stories and dialogues, do a lot of grammar exercises. We dramatise texts and dialogues and set up role- plays. Sometimes we take part in different quiz- games. They are very interesting. We learn rhymes and poems by heart and recite them at the lessons or at our English parties. I am fond of English and it is not difficult for me to learn it. I can cope with7 all the tasks without any effort. But there are some pupils in our class who can’t cope with all teachers’ require-ments in a proper way. They can’t understand English well and find it difficult to speak and write. Our teacher helps them to improve their knowledge of English after classes.

I like my English lessons very much because it is very interesting to know something new about other countries and to speak with foreigners without interpreters9.

УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У школі ми вивчаємо багато предметів. У нас є заняття з української мови та літератури, математики, біології, географії, фізики, хімії, історії, інформатики. Англійська мова— це один із моїх улюблених предметів.

Наші уроки англійської мови проходять у чудовому лінгафонному кабінеті. Там є все необхідне технічне обладнання програвач і магнітофон, кінопроектор, телевізор, таблиці з різноманітними правилами, малюнки, карт і велика книжкова шафа з книжками англійською мовою. Усе це робить наші уроки цікавими і привабливими.

На роках англійської мови ми вчимося розмовляти англійською. Ми вивчаємо вимову, лексику (поповнюємо словниковий запас), граматику. Ми вчимо напам’ять багато віршів і пісень читаємо тексти, слухаємо на різноманітних касетах розмовну англійську мову, імітуючи звуки, інтонацію носіїв мови.

На уроках ми маємо хорошу практику усного мовлення. Кажуть, що найкращий спосіб вдосконалити англійську мову— це розмовляти. Ми обговорюємо різноманітні теми, ставимо запитання на задану тему і відповідаємо на них, складаємо оповідання та діалоги, виконуємо багато граматичних вправ. Ми інсценуємо тексти та діалоги, граємо в рольові ігри Інколи ми беремо участь у різних вікторинах. Вони дуже цікаві. Ми вчимо на пам’ять рими і вірші та декламуємо їх на уроках чи вечірках англійської мови. Я захоплююся англійською мовою, і мені неважко її вивчати. Я можу впоратись зі всіма завданнями без жодних зусиль. Але в нашому класі є кілька учнів, які не можуть належним чином справлятися з усіма завданнями вчителя. Вони не можуть зрозуміти англійської і вважають її надто складною для того, щоб розмовляти і писати нею. Наш учитель допомагає їм після занять вдосконалювати знання з англійської мови. Я дуже люблю уроки англійської мови, тому що не дуже цікаво — дізнаватись щось нове про інші країни і спілкуватися з іноземцями без перекладачів.

1. Computer Science — інформатика

2. technical equipment — технічне обладнання

3. native speaker — носій мови

4. oral practice — практика усного мовлення

5. they say кажуть

6. improve -— вдосконалювати, покращувати

7. to cope with — справлятись (з чимось)

8. requirements [rɪ'kwaɪəmənts)—вимоги

9. interpreter [ɪn'təprɪtə] — перекладач

Questions

1. What school do you go to?

2. Is your school large or small?

3. Where is your classroom situated?

4. Can you describe your classroom?

5. Is your class a friendly one?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити