121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The pupil and his surrounding
My english teacher \ Моя вчителька англійської мови

I think the job of a teacher is very difficult and one of the noblest1 professions among others. A teacher is the kindest, the most necessary and charitable2 profession. Not everyone is suitable for it and can make a good teacher. To become one you need to be able to sacrifice3 a lot, to have a passionate heart and concern for the children entrusted to you. It is one of the most responsible professions because the teacher does not deal with machines or objects, but with children, the most precious4 and vulnerable5 «material». The teacher will inevitably6 influence them, mould7 their personalities, build up their prospects, as well as determine their priorities8 and values in life.

The teacher should be a model, a sample9 to follow because it is common knowledge that children are big parrots, they like to imitate adults, especially those in authority10. Children watch them intently, study their character and soul, and copy everything they like: teacher’s clothes, gestures, expressions and so on. It’s great if there is something worthy to be copied and acquired by others. But it is a great pity if there is nothing of the kind and the children are just being damaged and harmed11.

The teacher meets a lot of challenges12 and hardships13 in his work, so he must be very wise, patient and mature14 to face any problem and deal with it in a proper way.

It is very difficult to be a good teacher because he must impart15 all his knowledge, skills and generosity16 to pupils. 1 admire all the teachers of my school greatly. But my English teacher is a person I love best. Her name is Svitlana Petrivna. She is 36. She is a rather pretty and attractive woman. She knows English perfectly. She is very dedicated to17 her work and takes care of her pupils. She seems to look happy and really enjoys teaching us. Every lesson she tries to teach us something new and interesting and develops in her pupils the desire to know English better. All her lessons are very interesting, instructive and creative18. That’s why my favourite subject at school is certainly English. I’m grateful to my English teacher who made me interested in this subject. I like when we discuss something interesting at the lesson, when we are taught to debate19, when we set up a role-play20.

My teacher usually says that English is very important to study because it is spoken all over the world. I also think it is worth studying, that’s why I work hard at it.

At the English lessons we learn many facts about the English-speaking countries, about traditions and customs of their people. I always look forward to the next English lesson but unfortunately they are very few.

I’ll never forget my English teacher and I’ll always appreciate21 her work.

МОЯ ВЧИТЕЛЬКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Я вважаю, що робота вчителя дуже складна і є однією з найбільш благородних професій. Професія вчителя — найдобріша, найнеобхідніша і наймилосердніша. Не кожен придатний до неї і не кожен може стати добрим вчителем. Щоб стати ним, необхідне уміння багато чим жертвувати, потрібно мати палке серце, турбуватися про дітей, яких тобі довірили. Це одна з найвідповідальніших професій, тому що вчитель мас справу не з машинами чи предметами, а з дітьми — найдорогоціннішим і найуразливішим «матеріалом». Учитель неминуче буде мати на них вплив, формувати їхні особистості, спрямовувати їхні плани на майбутнє так само, як визначати їхні життєві пріоритети та цінності.

Учитель мас бути зразком, прикладом для наслідування, тому що загальновідомо діти — це великі папуги, вони полюбляють наслідувати дорослих, особливо тих, хто мас в них авторитет. Діти пильно спостерігають за ними, вивчають їхній характер і душу та копіюють усе, що подобається одяг вчителя, жести, вирази тощо. Чудово, коли є щось гідне наслідування іншими. Але як шкода, коли нічого такого немає і дітей лише ображають.

Учителя в його роботі очікує безліч сумнівів і труднощів, тому він мас бути мудрим, терплячим і добре підготовленим до того, щоб зустрітися з будь-якими проблемами і впоратись із ними належним чином.

Дуже складно бути хорошим учителем, тому що йому потрібно віддавати всі свої знання, вміння, талант учням. Я дуже поважаю усіх вчителів нашої школи. Але мою вчительку англійської мови люблю найбільше. Її звати Світлана Петрівна їй 36 років. Вона гарна й миловидна жінка. Англійську мову знає досконало. Вона дуже віддана роботі і опікується своїми учнями. Вона видається щасливою людиною, яка отримує задоволення, навчаючи нас. На кожному уроці вона намагається навчити нас чомусь новому і цікавому і розвиває в учнів бажання знати англійську мову краще. Усі її уроки дуже цікаві, навчальні та творчі. Ось чому мій улюблений шкільний предмет, звичайно, англійська мова. Я вдячний моїй вчительці англійської мови, яка викликала в мене інтерес до цього предмету. Мені подобається, коли ми обговорюємо щось цікаве на уроці, коли дискутуємо чи граємо в рольові ігри.

Учителька завжди підкреслює, що вивчати англійську мову дуже важливо, тому що нею розмовляє весь світ. Я також думаю, що вивчати англійську мову варто, ось чому я наполегливо працюю над нею.

На уроках англійської мови ми знайомимося з багатьма подіями, які стосуються англомовних країн, із традиціями і звичаями людей, які там живуть. Я завжди з нетерпінням чекаю наступного уроку англійської мови, але, на жаль, їх так мало!

Я ніколи не забуду мою вчительку з англійської мови і завжди буду цінувати її працю.

1. noble [noubl] — шляхетний

2. charitable — добродійний, милосердний

3. sacrifice — жертвувати

4. precious ['preʃəs]— дорогоцінний, коштовний

5. vulnerable ['vʌlnəгbl] —- вразливий, ранимий

6. inevitably [ɪn'evɪtəbl] — неминучий

7. mould [mould] — формувати

8. to determine one’s priorities — визначати пріоритети

9. sample — зразок

10. in authority — при владі

11. to be damaged and harmed — тут. бути ображеним кимось

12. challenge ['tʃɒselɪndʒ] — виклик

13. hardships — труднощі

14. mature [mə'tjuə] — зрілий

15. impart [impa:rt]— давати, передавати

16. generosity [ʤenə’rɔsɪtɪ] — щедрість. благородність

17. to be dedicated to smt. — бути відданим (чомусь)

18. instructive and creative [krɪ'eɪtɪv] — навчальний та творчий (про уроки)

19. to set up a role-play— грати рольову гру

20. debate [dɪbeɪt] — обговорювати, дебатувати

21. appreciate — цінувати

Questions

1. Is the job of a teacher a very difficult one?

2. Does your English teacher know her subject perfectly?

3. What is your favourite subject at school and why?

4. Does your teacher take care of every pupil in the class?

5. Do you like your English teacher and why?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити