121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The pupil and his surrounding
My hobby \ Моє улюблене заняття

Every person has different hobbies1. Some of us may collect stamps, stones, flowers or shells. Other people like dancing or music.

Almost every Englishman has a hobby, and it is almost impossible to guess from his profession or appearance his personal interests. It may be stamp collecting or carpentry2, gardening3 or cultivation of flowers, especially roses, which is the most common hobby among Englishmen.

The most popular hobbies are philately4, collecting view-cards, coins, posters5 and cassette recordings6. You may have recordings of operas, pop music, folk music7 and jazz. Many people are interested in photography. They like taking photos of historical buildings, the monuments of ancient culture: palaces, castles8, churches and so on. They always take their cameras with them when they are on holiday. They keep a photographic record of family events too.

As for me, my hobby is collecting stamps. Now I have four albums full of stamps, it is more than one thousand of them. I like to sit at the table in the evening, arranging new stamps in the albums, or write down the names of the countries, or just look through the stamps. Each stamp has a story to tell about different countries and strange people. I collect stamps with photos of famous people, tropical animals and birds. My hobby is not only wonderful but very useful too.

It’s impossible to describe 1019 hobbies known in the world. The main thing is that they increase9 our knowledge in some particular field and broaden our outlook10.

МОЄ УЛЮБЛЕНЕ ЗАНЯТТЯ

Кожна людина має якесь хобі. Дехто збирає марки, камінчики, квіти чи черепашки. Інші люблять танці чи музику.

Майже кожний англієць має хобі, і практично неможливо за професією чи зовнішністю вгадати його особисті зацікавлення. Це може бути збирання марок чи столярні роботи, садівництво чи вирощування квітів, особливо троянд, що є найхарактернішим хобі для більшості англійців. Найпопулярнішим хобі є філателія, збирання листівок, монет, плакатів касетних записів. Ви можете мати записи опер, поп-музики, народної музики чи джазу. Багато людей цікавляться фотографією. Вони люблять збирати знімки історичних споруд, пам’яток давньої культури-палаців, замків, церков тощо. Вони завжди беруть свої фотоапарати з собою на канікули (у відпустку). Вони також зберігають фоторепортажі про сімейні події. Щодо мене, то я збираю марки. Зараз я маю вже 4 альбоми з марками, це понад 1000 штук. Мені подобається сидіти за столом увечері, розмішувати нові марки в альбомі, або вписуючи назви країн, або просто роздивлятись марки. Кожна марка має свою історію, яка розповідає про різні країни та незнайомих (незвичайних) людей. Я збираю марки з фотографіями відомих людей, тропічних тварин і птахів. Моє захоплення не тільки чудове, але й також корисне. Неможливо описати 1019 видів хобі, відомих у світі. Основне те, що вони поглиблюють наші знання в певних галузях і розширюють наш світогляд.

1. hobby — хобі, улюблене заняття

2. carpentry — столярні роботи

3. gardening — садівництво

4. philately [fɪ'lӕtəlɪ] — філателія

5. poster — об’ява, плакат

6. cassette recordings — касетні записи

7. folk music [fɔuk] — народна музика

8. castle [kɑ:sl] — замок, палац

9. increase — збільшувати

10. to broaden outlook — розширювати світогляд

Questions

1. What is your personal interest?

2. Do you collect stamps or matchbox tops?

3. Are you interested in dancing?

4. Why is it so popular to collect cassette recordings?

5. What is the most common hobby of an Englishman?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити