121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The pupil and his surrounding
The profession of a computer programmer \ Професія програміста

24. The profession of a computer programmer \ Професія програміста

When you leave school you understand that the time to choose your future occupation has come. It’s not an easy task to decide what profession to choose. I have known tor a long time that leaving school is the beginning of my independent life, the beginning of more serious examinations of my abilities and character.

I am interested in computer science2 and want to be a computer programmer. I have a computer at home and can spend hours working at it. It is a completely new world. Computers greatly simplify3 day-to-day life, It is much easier to do some things on the computer. It solves4 in seconds the problems generations of mathematicians would need months or years to solve.

I think that the profession of a programmer will give me many opportunities. Computing is the most rapidly changing sphere of a modem technology. We are living in the age of information. Today it’s even hard to tell all the uses the computer may have in the future. In our country they have been used just for a short time. But in England or in the US people can work, go shopping or communicate sitting at their computers.

So after finishing school I’m going to study computer science.

ПРОФЕСІЯ ПРОГРАМІСТА

Коли ти закінчуєш школу, то усвідомлюєш, що прийшов час обирати собі професію на майбутнє. Дуже нелегко вирішити, яку професію обрати. Я давно знав, що закінчення школи стане початком мого самостійного життя, початком більш серйозних випробувань моїх здібностей та характеру.

Я цікавлюся програмуванням і хочу стати програмістом. Я маю комп’ютер удома і можу годинами працювати за ним. Це цілком новий світ. Комп'ютери значно спрощують наше щоденне життя. На комп’ютері набагато легше виконувати певні завдання. За лічені секунди він розв’язує такі задачі, для розв’язання яких ціпим поколінням математиків потрібно було б втратити місяці або роки.

Я думаю, що професія програміста надасть мені чимало можливостей. Комп’ютери є сферою сучасної технологи, що змінюється найшвидше. Ми живемо у добу інформації. Сьогодні навіть важко сказати, яке застосування будуть мати комп’ютери в майбутньому. У нашій країні вони використовуються лише знедавна. Але в Англії чи США люди можуть працювати, робити покупки та спілкуватись, сидячи за своїми комп’ютерами.

Тому після закінчення школи я планую вивчати програмування.

1. programmer — програміст

2. computer science — програмування

3. simplify — спрощувати

4. solve — вирішувати

Questions

1. Is it difficult to choose your future occupation?

2. What is your choice?

3. Why do you think your job will give you many opportunities?

4. Do we know all the abilities of the computers?

5. Computing is the most rapidly changing sphere of a modem technology, isn’t it?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити