121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The pupil and his surrounding
The profession of an architect \ Професія архітектора

It is not easy to decide what profession to choose. During my last school year I have been changing my mind many times. I have always thought of making some useful things for people.

Now I know that I want to become an architect. That’s why I’m going to enter the Technical University. Can you imagine how fine it is to be an architect, to build houses, schools, factories, towns, and bridges?

This profession combines skills from the architecture and general crafting disciplines2. That is why I was interested in such subjects as mathematics, geometry and painting.

For me architecture is a real art. It plays an important role in the formation of our emotions, tastes and feelings, it influences on our views, outlook and mood. It enriches our inner world.

It is very difficult to make some project, to bring into focus all that is most important and significant. But I hope that with learning and self-improving every day I will succeed in the profession of an architect.

ПРОФЕСІЯ АРХІТЕКТОРА

Нелегко визначитися з майбутньою професією. Упродовж мого останнього навчального року я часто змінював свою думку. Я завжди мріяв робити щось корисне для людей.

Тепер я знаю, що хочу стати архітектором. Ось чому я буду вступати до технічного університету. Можете уявити, як це чудово — бути архітектором, будувати будинки, школи, заводи, міста та мости?

Ця професія потребує знань з архітектури та загальних виробничих дисциплін. Ось чому я цікавився такими предметами, як математика, геометрія та малювання.

Для мене архітектура — це справжнє мистецтво. Вона відіграє важливу роль у формуванні наших емоцій, смаків, почуттів, впливає на наші погляди, світосприйняття та настрій. Вона збагачує наш внутрішній світ.

Дуже важко створити певний проект так, щоб у центрі уваги було найважливіше та найсуттєвіше із задуманого. Але навчаючись та самовдосконалюючись щодня, я досягну успіху. В професії архітектура.

1. architect [ɑ:kɪ'tekt] — архітектор

2. discipline ['dɪsɪplɪn] —дисципліна, предмет

Questions

1. Was it easy to choose your future profession?

2. What occupation have you chosen?

3. What subjects did you like at school?

4. Why do you think the profession of an architect is interesting?

5. Do you like the profession of an architect? Why?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити