121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The pupil and his surrounding
Іn hospital \ У лікарні

Last year I studied in Great Britain and had some health problems. I had many colds and sore throats. The Smiths, the family I stayed with, decided that I had to be consulted in hospital. In hospital they said that I had problems with my tonsils1. They advised me to be operated on. Usually all British families have private health insurance2 to pay their medical bills. It covers in about 50 percent of medical costs. The rest is paid by general taxation3. I wasn’t a British citizen and I hadn’t any medical insurance. But the Smiths kindly agreed to pay all expenses4. So on Wednesday I was taken to hospital. The operation was scheduled5 on Thursday. I had to have several tests before operation.

I was taken to a large hospital with many departments. First of all I was taken to the X- ray6 department where they took pictures of my tonsils and throat and analysed them. Then they tested my blood and made several more tests. After the tests I was placed into my ward7. My neighbour, a boy of my age who had undergone8 an operation the day before, told me that there was nothing to be afraid of.

On Thursday I was taken to the operation room. They had given me an injection9 before operating on so I didn’t feel any pain. I felt rather lonely in the strange surroundings of the operation room and a pretty nurse comforted10 me during the operation. It lasted about 20 minutes. So in about 45 minutes I was back in my ward. The next day I left the hospital. They told me to see the doctor once again to make sure11 that everything was okay and I had to take some pills12 for some time. But operation was a success and I haven’t had any health problems till these very days.

У ЛІКАРНІ

Минулого року я навчався у Великій Британії, і в мене були певні проблеми зі здоров'ям. У мене часто були застуди та боліло горло Родина Смітів, у яких я проживав, вирішили,

що мені необхідно проконсультуватись у лікарні. У лікарні мені сказали, що у мене проблема з мигдаликами. Мені порадили прооперуватись. Зазвичай усі британські сім’ї мають приватне медичне страхування, щоб оплачувати свої медичні рахунки. Вони покривають близько 50% медичних затрат. Решта виплачується із загального оподаткування. Я не громадянин Британії і не мав медичного страхування. Але Сміти люб’язно погодились оплатити усі витрати. Отож, у середу мене забрали до лікарні. Операція була призначена на четвер. Мені потрібно було здати кілька аналізів перед операцією.

Мене привезли до великої лікарні з багатьма відділами. Перш за все, мене відвезли на рентген, де зробили знімок моїх мигдаликів та горла і вивчили їх. Потім мені зробили аналіз крові та ще кілька аналізів. Після аналізів мене відвезли до моєї палати. Мій сусід, хлопець мого віку, який уже мав таку операцію вчора, сказав, що немає чого боятись.

У четвер мене привезли в операційну. Мені зробили ін’єкцію перед операцією, щоб я не відчував болю. Я почувався дуже самотньо в незнайомому оточенні операційної, і вродлива медсестра заспокоювала мене протягом операції. Операція тривала близько 20 хвилин. Отож, через 45 хвилин я був знову у своїй палаті. Наступного дня я покинув лікарню. Мені сказали відвідати лікаря ще раз, щоб переконатися, що все гаразд і щоб я приймав ліки певний час. Але операція була вдалою, і я не маю жодних проблем зі здоров’ям аж до цього часу.

1. tonsils — мигдалики

2. health insurance — медичне страхування

3. taxation — оподаткування

4. expenses — витрати

5. to be scheduled — бути призначеним (на певний час)

6. X-ray—рентген

7. ward — палата

8. to undergo — тут переносити (операцію)

9. to give an injection — давати укол

10. to comfort — заспокоювати

11. to make sure — переконуватись

12. pills — таблетки

Questions

1. Do you often visit hospitals?

2. Do you have your family doctor?

3. Have you ever been operated on?

4. Do you pay any health insurance?

5. What do you usually do to keep yourself fit?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити