121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Seasons, weather and climate
The climate of Ukraine \ Клімат України

The climate of Ukraine is determined by its geographical location. In general the climate of our country is temperately continental,1 changing from one region of the country to another.

So, the climate of the western regions is mild,2 while the climate of the eastern ones is sharp.3

A characteristic feature 4 of the climate is an increase5 in its continental nature from west to east.

A feature of Ukraine’s climate is the considerable fluctuation6 in weather conditions from year to year.

The average7 yearly temperature in Ukraine varies between +5.5°C, +7°C in the north and +11°C, +13°C in the south.

The coldest month is January with seven degrees below zero.8 The warmest month is July with seventeen degrees above zero.9

Sometimes the temperature is -20°C ... -25°C in winter. Sometimes it often rains throughout a year and sometimes it is very dry.10

Precipitation 11 (rain, snow and other forms of moisture 12) ranges 13 from the north to the south annually.

The highest rainfall 14 is observed in the western part of Ukraine, in the Carpathians. This is the wettest place in Ukraine. The rains are few on the coastline15 of the Black Sea and the Sea of Azov. On the main part of the country rain falls enough to cultivate16 different agricultural plants.

The winds are strong and occur often in the central part of Ukraine in the steppe zone and there are sandy storms17 there.

Maximum rainfall generally occurs18 in June and July, minimum — in February. Snow falls mainly in late November and early December.

On the southern coast of the Crimea19 the climate is subtropical. The Crimean mountains stop the movement of cold Arctic air to the coast. Winters are mild and rainy, with little snow. Summers are dry and hot. The winter temperature is about four degrees above zero and the average temperature in summer is about twenty-two degrees above zero. There are a lot of evergreen20 plants in the Crimea. These climatic features contributed to the creation of one of the best resort areas21 in Ukraine.

Comparing the climate of Ukraine with that of other European countries we may say that summers are hotter in Ukraine and winters are colder. It is interesting to compare the climate of Ukraine with that of Great Britain. Though 22 Ukraine lies further south 23 than Great Britain its continental climate determines the differences existing24 between the two countries.

The fogs are not so frequent25 in our country as in Great Britain, and the winter temperature in England is on the average26 about ten degrees higher than in our country, but summers are hotter in Ukraine than in England.

КЛІМАТ УКРАЇНИ

Клімат України визначається її географічним положениям Узагалі клімат нашої країни помірно континентальний, але у різних регіонах різниться.

Так, клімат західних областей— м’який тоді як у східних регіонах — різкий.

Характерною рисою клімату с зростання його континентальних властивостей від заходу до сходу.

Ознакою клімату України є значне коливання погодних умов із року в рік.

Середня річна температура в Україні коливається від + 5°С до + 7°С на півночі і від +11°С до + 13°С на півдні.

Найхолодніший місяць — січень із середньою температурою 7° нижче нуля. Найтепліший— липень із 17° вище нуля.

Узимку іноді температура сягає -20 ... -25°С Іноді часто дощить протягом року, а іноді — дуже сухо. Опади (дощ, сніг, вологість) щорічно коливаються із півночі до півдня.

Найбільша кількість опадів, спостерігається у західній частині України, у Карпатах. Тут в Україні найвологіше. Найменше дощів випадає на узбережжі Чорного й Азовського морів. У більшості районів країни дощів випадає достатньо, щоб вирощувати різноманітні сільськогосподарські рослини.

Утворюються сильні впри, найчастіше це трапляється у центральній частині України — у степовій зоні, де бувають і піщані бурі.

Найбільше дощів випадає в червні і липні, найменше — у лютому. Сніг переважно випадає у кінці листопада— на початку грудня. На Південному узбережжі Криму клімат субтропічний Кримські гори не пропускають на узбережжя холодне арктичне повітря. Зими тут м’які і дощови, снігу мало. Літо сухе і спекотне. Зимова температура становить приблизно 4 градуси вище нуля, а середня температура влітку досягає приблизно 22° вище нуля. У Криму чимало вічнозелених рослин. Ці кліматичні особливості роблять Крим однією з найкращих курортних зон України.

Порівнюючи клімат України з кліматом інших європейський країн, можна зауважити, що влітку в Україні спекотніше, а взимку — холодніше. Цікаво порівнювати клімат України та Великої Британії. Хоча Україна розташована далі на південь, ніж Велика Британія, її континентальний клімат визначається існуючими відмінностями між цими країнами.

Тумани не такі часті в нашій країні, ніж у Великій Британії, а зимова температура в Англії у середньому приблизно на десять градусів вища, ніж у нас, але влітку спекотніше в України, ніж в Англії.

1. temperately continental ['tempərɪtlɪ] — помірно континентальний

2. mild [maɪld] — м’який

3. sharp [ʃɑ:p]—різкий

4. feature ['fi:tʃa] — риса

5. increase ['inkri:s] — зростання

6. considerable fluctuation [,flʌktju'eɪʃəɳ ] — значне коливання

7. average ['ӕvərɪʤ] — середня

8. below zero — нижче нуля

9. above zero — вище нуля

10. dry — сухий

11. precipitation [prɪ,sɪpɪ'teɪʃɳ] — опади

12. moisture ['mɔɪstʃə] — вологість

13. range [reɪnʤ] — коливатися

14. highest rainfall — найбільша кількість опадів

15. coastline ['koustlaɪn] — узбережжя

16. cultivate ['kʌltveɪt] — вирощувати

17. sandy storms — піщані бурі

18. occur [ə'kə] — траплятися

19. Crimea [krаɪ'mɪə] — Крим 20 evergreen — вічно зелені

21. resort area [rɪzɔ:t 'εərɪə] — курортна зона

22. though [ðou] — хоча

23. further south —далі на південь

24. exist [ɪg'zɪst] — існувати

25. frequent ['fri:kwənt] — частий

26. on the average — у середньому

Questions

1. What factors determine the climate of Ukraine?

2. What are characteristic features of Ukraine’s climate?

3. Where is the highest rainfall observed?

4. What can you say about the climate of the Crimea?

5. Can you compare the climate of Ukraine with that of Great Britain?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити