121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Seasons, weather and climate
The climate of Great Britain \ Клімат Великої Британії

The climate of Great Britain is the favourite conversational topic in England, a topic of conversation that other people do not find so interesting. In Great Britain it is possible to be in the open air during the whole year, because of the sea, which keeps the island warm in winter and makes the air cool in summer.

The winds also greatly influence1 upon the weather in Great Britain. They blow from the south-west two days out of every three. But warm winds that blow from the Atlantic are as wet as they are warm. They also bring plenty of rain to the island.

Rain is fairly well distributed2 throughout the year: June is the driest month all over England, May is the next driest in the east and centre of England, but April is drier in parts of the west and north. The wettest months are usually October, December and August.

The east and north-east winds are cold and dry. Summers are not too hot and winters are not too cold.

The outstanding features of the climate of Britain are its humidity3, mildness and variability. The West which is washed by the Atlantic Ocean and the Irish Sea, is wetter than the coast washed by the North Sea. Rain falls on the British Isles in every month of the year. In winter the continent of Europe gets colder with increasing distance from the Atlantic. And a similar effect can be noticed on the British Isles, because eastern Britain faces the colder parts of the continent whereas western Britain faces the relatively warm Atlantic. The coldest parts of the British Isles are in Scotland.

In winter they have all sorts of weather. Sometimes it rains, sometimes it snows and they also have fog4 and frost. The rivers and lakes are seldom covered with ice. As the ice, if there is any, is not thick enough they seldom go skating on the rivers in Great Britain.

In January the warmest parts are southwestern Ireland and south-western England. There snow is rare and it never lies on the ground for long. The spring, too, comes here earlier.

Thanks to the mild climate there are a lot of evergreen plants in Great Britain, and the country is always green. Grass grows all the year round.

But the worst5 thing about the climate in Great Britain is the thick fog which they so often have in autumn or winter.

КЛІМАТ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Клімат Великої Британії — улюблена тема розмов в Англії, тема, яку люди в інших країнах не вважають настільки цікавою. У Великій Британії можна перебувати на свіжому повітрі протягом усього року, таку можливість дає море, яке зігріває острів узимку і охолоджує повітря влітку.

Вітри також значною мірою впливають на погоду Великої Британії. Південно-західні вітри трапляються кожні два дні з трьох. А теплі вітри, що дують з Атлантики, настільки ж вологі, як і теплі. Вони приносять на острів чимало дощів.

Дощі доволі чітко розподілені протягом року червень — найсухіший місяць по всій Англії, травень найсухіший на сході і у центрі Англії, а квітень сухіший на заході і півночі країни. Найвологішими місяцями зазвичай є жовтень, грудень і серпень.

Східні і північно-східні вітри холодні і посушливі. Улітку не дуже жарко, а взимку не дуже холодно. Визначальними рисами клімату Британії є його вологість, м’якість і різноманітність. Захід, що омивається водами Атлантичного океану й Ірландського моря, вологіший, ніж узбережжя Північного моря. Дощі на Британських островах трапляються кожного місяця протягом року. Узимку на європейському континенті чим далі від Атлантики, тим холодніше. Подібне спостерігається й на Британських островах, тому що східна Британія звернена до холодної частини континенту; тоді як західна Британія близька до теплої Атлантики. Найхолоднішою частиною Британських островів є Шотландія.

Узимку в Британії буває найрізноманітніша погода. Іноді дощить, іноді падає сніг, а ще трапляються тумани і ожеледь. Річки й озера рідко вкриваються кригою Через те що лід, якщо він десь і є, недостатньо міцний, на ковзанах у Великій Британії на річках катаються рідко.

У січні найтепліше в південно-західній Ірландії і Англії. Сніг тут — рід кість і ніколи не лежить на землі довго Весна також приходить сюди раніше.

Завдяки м’якому клімату у Великій Британії чимало вічнозелених рослин, і країна завжди зелена, трава росте тут усюди цілий рік. Але найгірше, що властиве клімату Великої Британії,— це густі тумани, які так часто трапляються восени чи взимку.

1. influence ['ɪnfluəns] — впливати

2. distributed [dɪs'trɪbju:tɪd] — що розподіляється

3. humidity [hju:mɪdɪtɪ] — вологість

4. fog — туман

5. worst [wə:st] — найгірший

Questions

1. Why is it never too cold or too hot in Great Britain?

2. Do the winds influence upon the weather in Great Britain?

3. Why is there plenty of rain on the British Isles?

4. What is the distinguished feature of the weather in different seasons in Great Britain?

5. What is the worst thing about the climate in Great Britain?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити