121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Sport in our life
Sport in Britain \ Спорт у Великій Британії

It is rather difficult to describe the sports in Britain in short. Speaking in general, sport is an important part of Englishmen’s daily life.1 But of all sports at least two have won the greatest popularity with Britons: these are football (soccer) which is played in winter and cricket played in summer.

Cricket is a typically English sport which foreigners2 can hardly understand. There are two teams of 11 players. Matches last from one to five days. Many people think it is a slow and boring3 game, but most Englishmen find it very exciting.

If you come to England in the summer time, you can hardly avoid5 seeing a game of cricket, especially at weekends or during a long, fine evening. You’ll, probably, see from a window of a train a green field dotted6 with white figures all of whom seem to be doing absolutely nothing. It’s one of the mysterious7 charms8 of the game that baffles9 non-cricketing nations, this placidity,10 this elegant eventfulness.11

And no English village is without its cricket field, its «village green», which is often «common land», the property12 of the people by ancient13 law. From the village’s oldest inhabitant14 to its youngest articulate child,15 you’ll find a readiness, even eagerness, to explain the game to you.

It should be also mentioned18 Rugby («rugger»), a kind19 of English football in which the players use their hands for carrying the ball. This game is played by teams of 15 men with an oval ball. It is often considered to be a violent20 game.

Other sports such as golf, tennis, bowling, horse racing are also very popular in England. Young people go in for traditional athletics — running, jumping, as well as rowing, swimming and boxing. But those who take to motoring, hunting or fishing in youth continue with these sports even in middle age and on.

In Scotland, where there are good conditions for winter sports, skiing and climbing are very popular.

The English are great lovers of sport, and when they are neither playing nor watching games they like to talk about them. In Britain about 29 million people over the age of 16 regularly take part in sport or exercise.

England is the birthplace of many modem kinds of sports. That’s why many of them have English names. It is often easy to understand how these sports were named. For example, baseball is played with a ball and bases. Basketball is played with a ball and two baskets. The names for other sports come from the name of the place where they were first played. Badminton comes from the name of a piece of land owned by an English Duke.23 The game was first played on the Duke’s land in 1873. Golf was first played in Scotland, but its name comes from the Dutch24 word for a hockey club, «colf’.

СПОРТ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Доволі важко коротко охарактеризувати спорт у Британії. Узагалі кажучи, спорт— це важлива складова щоденного життя англійців. Але з усіх видів спорту принаймні два мають у британців найвищу популярність футбол (сокер), у який грають узимку, і крикет, у який грають улітку.

Крикет — типово англійський вид спорту, який іноземцеві зрозуміти важко. Є 2 команди з 11 гравців. Матчі тривають від 1 до 5 днів. Багато хто вважає, що це повільна і нудна гра, але більшість англійців вважають її дуже хвилюючою.

Якщо ви приїхали до Англії влітку, ви навряд чи уникнете споглядання гри у крикет, особливо у вихідні дні чи протягом довгого чудового вечора. Ви, мабуть, бачили з вікна поїзда зелені поля з білими фігурами, які, здавалось би абсолютно нічого не роблять. У цьому — незбагненна чарівність гри, яка спантеличує «некрикетні» народи, особливий спокій, безтурботність вишуканий плин подій.

Не існує жодного англійського села без крикетного поля чи «сільської зеленої луки», яка часто є «спільною землею», народною власністю за давнім законом. Серед селян — від найстарішого до наймолодших дітей, які вміють розмовляти — завжди знайдуться охочі завзято пояснити вам сенс гри.

Варто також згадати регбі («рагер»), різновид англійського футболу, у якому гравцям дозволяється брати руками м’яч. У цю гру грають команди з 15 чоловік овальним м’ячем. Часто цю гру вважають жорстокою.

В Англії дуже популярні ще й інші види спорту, такі, як гольф, теніс, боулінг (гра в кеглі), кінні перегони. Молодь захоплюється традиційною легкою атлетикою— бігом, стрибками, так само, як веслуванням, плаванням боксом. А той, хто займався в молодості мотоперегонами, полюванням чи риболовлею, навіть у зрілі роки продовжує це робити.

У Шотландії, де гарні умови для зимових видів спорту, дуже популярні катання на лижах і альпінізм.

Англійці — великі прихильники спорту, і коли вони не грають або не спостерігають ігри, вони люблять порозмовляти про них. У Британії приблизно 29 мільйонів осіб, старших від 16 років, регулярно займаються спортом чи фізкультурою.

Англія — батьківщина багатьох сучасних видів спорту. Ось чому чимало з них мають англійські назви. Зазвичай легко зрозуміти, чому той чи інший вид спорту має таку назву Наприклад у бейсбол грається м’ячем і «базами». У баскетбол грається м’ячем і двома корзинами. Назви інших ігор походять від назв місцевості, де починали грати в них уперше Назва бадмінтону походить від назви ділянки землі, якою володів англійський герцог. У цю гру вперше грали на герцогській землі у 1873 році. У гольф почали грати в Шотландії, але назва гри походить від голландського слова, що означає хокейний клуб «колф».

1. daily life — повсякденне життя

2. foreigner — іноземець

3. boring — нудний, набридливий

4. exciting —хвилюючий, збуджуючий

5. avoid — уникати, ухилятися

6. dotted — усипаний, засіяний

7. mysterious [mis'tɪərɪəs]—таємничий, незбагненний

8. charm — чарівність

9. baffle — бентежити, завдавати клопоту

10. placidity [plӕ'sɪdɪtɪ]—спокій, безтурботність

11. eventfulness — наповненість подіями

12. property — власність

13. ancient — старовинний

14. inhabitant — мешканець

15. articulate [ɑ'tɪkjuleɪt] child — дитина, що вміє говорити

16. readiness — готовність

17. eagerness — палке бажання

18. mention — згадувати

19. kind — різновид

20. violent ['vaɪəlent] — жорстокий, брутальний

21. conditions — умови

22. own — володіти

23. duke [dju:k] — герцог

24. Dutch — голландський

Questions

1. What are the most popular sports with Britons?

2. What do you know about «soccer» and «rugger»?

3. Why does the game of cricket baffle the foreigners?

4. What sports attract middle-aged people?

5. What sports have English names?

6. What world-famous sports events do you know?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити