121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Sport in our life
My favourite kind of sports (squash) \ Мій улюблений вид спорту (сквош)

Squash1 is my favourite kind of sports. It is a new kind of sports in our country, but it is very popular in Great Britain and one of the world’s fastest-growing2 sports. It is very mobile and it makes you be fit3 all the year round.

The court4 consists of a square room. Two players with rackets similar to tennis rackets have to strike5 a small rubber ball. The ball must strike the front wall of the room before it touches the ground. The players hit the ball in turn. The ball must not bounce on the floor more than once before each player hits it; if a player fails to return the ball to the front wall or to hit the ball before it bounces6 twice, he loses the point7.

The court is covered and you don’t have to rely8 on the weather. You don’t have to be a very skilful9 player to play this game. Tennis and badminton are well-known for us and popular. Squash is very similar to them, though it is much faster. At top level, players have to be very fit and talented, but any person can get a good exercise and enjoy himself greatly even at his first attempt. It stimulates a sound feeling of a competition and gives10 an excellent opportunity11 to test your fitness and determination12. That’s why I regard squash as the most suitable13 game for us.

МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ВИД СПОРТУ (СКВОШ)

Сквош — мій улюблений вид спорту. Це новий вид спорту у нашій країні, але він дуже популярний у Великій Британії і дуже швидко набуває популярності у світі. Він дуже рухливий і заставляє бути в формі цілий рік.

Корт складається із квадратної площини. Два гравці ракетками, подібними до тенісних, повинні вдаряти маленький гумовий м’ячик. М’ячик повинен відбитися від передньої стіни кімнати перед тим, як торкнутися землі. Гравці вдаряють м’ячик по черзі. М’ячик не повинен підскочити на підлозі більше ніж один раз перед тим, як кожен гравець його вдарить; якщо гравцю не вдається відбити м’яч до стіни чи вдарити його перед тим, як він підскочить двічі, він втрачає очко.

Корт критий і вам не потрібно залежати від погоди. Вам не потрібно бути дуже вправним гравцем, щоб грати у цю гру. Теніс та бадмінтон.

добре відомі та популярні у нас Сквош дуже подібний до них, хоча значно швидший. На найвищому рівні гравцям потрібно бути у дуже добрій формі та бути обдарованими, але будь-яка людина може отримати хороше фізичне навантаження та розважитись навіть при першій спробі. Він стимулює здорове почуття суперництва і надає чудову нагоду перевірити ваші форму та наполегливість. Ось чому я вважаю скзош найбільш прийнятним для нас.

1. squash — сквош

2. the fastest-growing — зростаючий найшвидшими темпами

3. to be fit — бути у формі

4. court [kɔ:t]—корт, майданчик

5. similar ['sɪmɪlə] — подібний

6. strike — вдаряти

7. bounce [bauns] — підстрибувати

8. to lose a point — втратити очко

9. to rely — залежати

10. skilful — вправний

11. to give an excellent opportunity —надавати чудову можливість

12. determination — наполегливість, стійкість

13. suitable ['sju:təbl] — придатний

Questions

1. Do you go in for sports?

2. What kind of sports is your favourite one?

3. Why is squash so popular?

4. What do you need to play squash?

5. What are the rules of squash?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити