121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Sport in our life
Olympic games \ Олімпійські ігри

The Olympic Games have a very long history. The ancient1 Greeks organised running events every four years to honour2 the god Zeus. They began in 776 B.C. and took place for nearly 1.200 years, at Olympia, in Greece. They included many different kinds of sports, among them running, boxing and wrestling. All the cities in Greece sent their best athletes to the city of Olympia to compete in the games. Thousands of people from all parts of Greece came to see the games.

In 394 A.D. the Games stopped by Roman emperor (Theodosius) and the temple3 of Olympia was destroyed4.

Fifteen hundred years later, in 1894, a Frenchman Baron Pierre de Coubertin addressed a circular5 to all the governing bodies of sport in which he pointed out the educational value of sport to modem peoples.

The first of the modem series of Games took place in Athens two years later, in 1896, on the site7 where the ancient festivals had been held8 1.500 years before. Since then, except in 1916, 1940 and 1944, the Olympic Games have been held every leap-year9.

In 1896 the International Olympic Committee was set up10. It is the central policymaking body of the Olympic movement. All nations which take part in the Olympic Games are represented in this Committee. The Committee decides where the next Olympic Games will take place. They ask a city (not a country) to be the host11 — one city for the Winter Olympics and one for the summer Olympic Games. Nearly 150 countries are represented on the International Olympic Committee now.

The headquarters12 of the International Olympic Committee are in Lausanne, Switzerland. The Olympic motto13 is «Faster, Higher, Stronger». The Olympic symbol is five interlocking circles14 coloured blue, yellow, black, green, and red, on a white background, representing15 the five continents. At least one of these colours appears in the national flag of every country.

It is true that the Olympic Games are now commercialised and there is greed16 and drug17 abuse18. However, it is a competition in which every country in the world takes part. Every four years, for a brief19 moment, we see these countries come together in peace and friendship. We feel hope again for the future of mankind20.

ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ

Олімпійські ігри мають дуже давню історію. Древні греки влаштовували змагання з бігу кожні чотири роки на честь бога Зевса. Уперше Ігри відбулися у 776 р до н. е. і проводилися протягом ще 1200 років в Олімпії у Греції. Вони охоплювали чимало різних видів спорту, серед яких біг, бокс, боротьба. Усі міста Греції відряджали своїх найкращих атлетів до міста Олімпія для участі в Іграх. Тисячі людей із різних частин Греції збиралися, щоб спостерігати за іграми.

У 394 році Ігри заборонив римський імператор Теодозіус і храм в Олімпії було зруйновано.

Через 15 століть, у 1894 році, француз барон П’єр де Кубертен написав звернення до всіх керівних органів у спортивному світі, у якому підкреслив виховну роль спорту для учасників.

Перші сучасні Ігри відбулися в Афінах через 2 роки у 1896 році на місці, де 1500 років тому відбувалися давні свята. 3 тих пір Олімпійські ігри проводилися кожного високосного року, крім 1916, 1940 і 1944 років.

У 1896 році було засновано Міжнародний Олімпійський комітет Це центральний орган, який скеровує олімпійський рух. Усі країни, які беруть участь в Олімпійських іграх, представлені у цьому комітеті Комітет вирішує, де відбуватимуться наступні Олімпійські ігри, призначається місто (не країна), яке буде господарем Олімпійських Ігор — одне місто для Зимової Олімпіади й ще одне — для Літньої. Зараз близько 150 країн представлені в Міжнародному Олімпійському комітеті.

Штаб-квартира Міжнародного Олімпійського комітету у м. Лозанні (Швейцарія). Олімпійський девіз «Швидше, вище, сильніше». Олімпійська емблема — 5 сплетених кілець блакитного, жовтого, чорного, зеленого і червоного кольорів на білому тлі, які символізують 5 континентів. Щонайменше один із цих кольорів є у національному прапорі кожної країни.

Правда і те, що Олімпійські Ігри сьогодні комерціалізовані, там мають місце такі явища, як жадоба наживи та зловживання наркотиками (стимуляторами). Однак у цих змаганнях беруть участь усі країни світу. Кожні 4 роки протягом короткого часу ми спостерігаємо мирну і дружну зустріч цих країн. І ми знову з надією дивимося у майбутнє людства.

1. ancient ['einʃnt]—давній

2. honour ['ɔnə]— шанувати, поважати, удостоювати

3. temple — храм

4. destroy — руйнувати

5. circular ['sə:kjulə] — циркуляр (лист), проспект

6 governing body—керівний орган

7. site — майданчик

8. hold — проводити

9. leap-year— високосний рік

10. to set up — встановлювати, засновувати

11. host — господар

12. headquarters ['hed'kwɔ:təz] — штаб-квартира

13. motto — гасло, девіз

14. interlocking circles [sə:klz] — сплетені кола

15. represent — представляти

16. greed — жадібність, жадоба

17. drug — наркотики, стимулятори

18. abuse [ə'bju:s] — зловживання

19. brief — стислий, короткий

20. mankind [mӕn'kaɪnd] — людство

Questions

1. Where and when were the Olympic Games organised?

2. What sports did they include?

3. Who and when stopped the Games and destroyed the temple of Olympia?

4. What did Baron Pierre de Coubertin do?

5. When did the modern series of the Games start?

6. What are the Olympic motto and Olympic symbol?

7. Why are the Olympic Games important for the whole mankind?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити