121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Sport in our life
Healthy of life \ Здоровий спосіб життя

Today we are going to discuss the problems of the healthy way of life and its advantages.

Before speaking on health problems I’d like to tell you some words about the health services1 in Ukraine.

The public health services in Ukraine embrace2 the entire population and are financed by the state budget. The private medical services are steadily expanding3 and constitute4 a certain part in medicine in Ukraine. Unfortunately5, because of economic problems in Ukraine the government can’t afford6 to make medicine a major item7 in the state budget. The network of polyclinics, hospitals and dispensaries are not funding8 enough to modernize the equipment9 and develop the medical knowledge. But in spite of this there are a lot of talented and highly educated doctors who are devoted to their work and people.

Main emphasis10 in Ukraine is laid on prevention11 or prophylactics. The saying has it that «an ounce12 of prevention is worth a pound13 of cure14».

There are a lot of problems in Ukraine but nevertheless medicine is advancing15 further16 and is successfully combatting17 cancer18, the disease19 that takes a lot of human lives.

A lot of diseases are preventable20 through the healthy way of life. A primary public health goal is to educate the general public about how to prevent a lot of diseases. Public health campaigns teach people about the healthy way of life — the value21 of avoiding22 smoking, avoiding foods high in23 cholesterol and fat24, having a certain amount25 of exercise and maintaining26 a healthy body weight27.

Is there anything more important than health? I rather doubt it. If your body suffers28 from any disorder29 your mind suffers with the body, too. You can’t be good either at work or at studies. Aches30 and pains lead to irritation, nervous breakdown31 and stress. So, the advantages of the healthy way of life are obvious32. We must remember that laws of the healthy way of life — moderate eating and drinking, regular physical exercises, reasonable hours of work and rest, perfect cleanliness, positive attitude towards people and things around us — lay the foundations33 for long happy life.

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Сьогодні ми збираємося обговорювати проблему здорового способу життя та його переваги.

Перед тим, як звернутись до проблем здоров’я, я б хотіла сказати кілька слів про службу охорони здоров’я в Україні.

Державна служба охорони здоров’я в Україні охоплює усе населення і фінансується державним бюджетом. Приватні медичні служби стають в Україні усе більш поширеними й становлять певну частку медичних закладів. На жаль, через економічні негаразди в Україні уряд не може дозволити собі зробити медицину головним пунктом державного бюджету. Мережа поліклінік, лікарень і диспансерів не фінансується достатньо для того, щоб поновлювати оснащення і вести медичні дослідження. Але, незважаючи на це, є чимало талановитих і високоосвічених лікарів, які присвячують себе роботі й людям.

В Україні основний акцент робиться на профілактиці хвороб. Прислів’я стверджує, що «унція профілактики цінніша за фунт лікування».

В Україні існує маса проблем, але як би там не було, медицина розвивається далі, успішно бореться із раком — хворобою, що забрала життя безлічі людей.

Багатьом хворобам можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя. Першорядна мета служби охорони здоров’я полягає в тому, щоб навчити людей уникати багатьох хвороб. Заходи, що застосовує служба охорони здоров’я, дають людям уявлення про здоровий спосіб життя, що передбачає позбавлення звички курити, уникнення їжі, багатої на холестерин і жири, виконання фізичних вправ і підтримування в нормі маси тіла. Чи є щось важливіше за здоров’я? Дуже сумніваюсь. Якщо ваше тіло страждає від хвороби, ваша свідомість страждає разом із ним. Ви не зможете ні працювати добре, ні навчатись. Біль і страждання призводять до роздратування, нервових зривів і стресів. Отже, переваги здорового способу життя очевидні. Ми маємо пам’ятати, що правила здорового способу життя полягають у помірному вживанні їжі та напоїв, регулярних заняттях фізкультурою, зваженому співвідношенні часу праці й відпочинку, охайності, доброзичливому ставленні до людей і всього, що оточує нас Усе це є основою довгого й щасливого життя.

1. health services — служба охорони здоров’я

2. embrace [ɪm'breis] — охоплювати

3. expand [ɪks'pӕnd] — розширюватися

4. constitute [kɔnstɪtjut] — становити

5. unfortunately — на жаль

6. afford [ə'fɔ:d] — дозволити

7. item [aɪtm] — пункт

8. fund — фінансувати

9. equipment [ɪ'kwipmənt] — оснащення

10. emphasis ['emfəsɪs]— наголос, акцент

11. prevention [prɪ'venʃn] — профілактика

12. ounce [auns] — унція (міра маси)

13. pound [paund] — фунт (міра маси)

14. cure [ɪm'breis] — лікування

15. advance — розвиватися

16. further — далі

17. combat — боротись

18. cancer [kӕnsə] —рак

19. disease [dɪ'zɪz] — хвороба

20. preventable — такі, що можна запобігти

21. value — цінність, важливість

22. avoid — уникати

23. high in — багаті на

24. fat — жир

25. amount — кількість

26. maintain — зберігати, підтримувати

27. weight [weit] — маса

28. suffer [’sʌfə] — страждати

29. disorder [dɪs'ɔ:də] — розлад, хвороба

30. ache [eik] — біль

31. breakdown — удар, розлад

32. obvious [ɔbvɪəs] — очевидний

33. foundation [faun'deiʃnz] — основа

Questions

1. What are the public health services financed by?

2. What can you say about the private medical services?

3. What is main emphasis in Ukraine laid on?

4. What do you mean under the notion of healthy way of life?

5. What are the laws of healthy way of life?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити