121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Foreign languagesvin our life
English as a world language \ Англійська як мова світового спілкування

Nowadays English has become the world’s most important and most universal language. It is the official language in over forty countries and the most used language in international business, science, medicine, trade and cultural relations. Over 300 million people speak it as a mother tongue1. The native speakers of English live in Great Britain, the USA, Australia and New Zealand. English is one of the official languages in the Irish Republic, Canada, the South Africa Republic.

It is one of the official languages of the United Nations Organisation and other political organisations. It is the language of world’s scientific literature and computers technology.

England’s history helps to understand the present condition of English. Many English words were borrowed2 from the language of Angles and Saxons. Hundreds of French words came into English. Many new words were brought by traders and travellers.

То know the English language today is absolutely necessary for every educated person, for every good specialist. English is everywhere in our life. It is in signs, clothing, soft drinks3, and household products4 around the world. The names of pop groups, computers software5, and magazines are often written in English.

English words are also used as elements of magic to be included on T-shirts6, sweaters7, caps etc. Some think English is chic8, stylish9, even when the language on these designed items10 makes no sense11.

That is why in order to understand ourselves and the world around us we have to study foreign languages and English in particular12.

АНГЛІЙСЬКА ЯК МОВА СВІТОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Зараз англійська мова набула статусу міжнародної, найважливішої і найбільш універсальної. Вона є офіційною більш як у 40 країнах, її здебільшого використовують у міжнародному бізнесі, науці, медицині, торгівельних і культурних взаєминах. Більш як 300 мільйонів осіб вважають англійську мову рідною. Носії англійської мови живуть у Великій Британії, США, Австралії, Новій Зеландії Англійська є однією з офіційних мов у Ірландській Республіці Канаді, Південно-Африканській Республіці.

Це одна з робочих мов Організації Об’єднаних Націй та в інших політичних організаціях. Вона є мовою світової наукової літератури і комп’ютерних технологій.

Історія Англії допомагає зрозуміти сучасний стан англійської мови. Чимало англійських слів запозичені з мови англосаксів. Сотні французьких слів перейшли в англійську. Багато нових слів потрапили до неї від торговців і мандрівників.

У наш час знати англійську мову абсолютно необхідно будь-якій освіченій людині, будь-якому знаючому фахівцю. Англійська мова всюди у нашому житті. Вона на бірках, ярликах на одязі, на етикетках безалкогольних напоїв, предметах домашнього вжитку. Дуже часто пишуть англійською назви поп-груп, програмного забезпечення, журналів.

Англійські слова використовуються також як магічні елементи і нашиваються на футболки, светри, шапочки тощо. Дехто вважає, що англійська мова— це шикарно, сучасно, стильно, навіть якщо написи не мають жодного сенсу.

Ось чому, для того, щоб зрозуміти себе і світ навколо себе, потрібно вивчати іноземні мови, а особливо — англійську.

1. mother tongue [tʌɳ] — рідна мова

2. to be borrowed — бути запозиченими (про слова)

3. soft drinks — безалкогольні напої

4. products — предмети домашнього вжитку

5. software ['sɔftwεə] — програмне забезпечення

6. T-shirt — футболка

7. sweater [swetə] — светр

8. chic [ʃi:k] — шикарно

9. stylish [staɪlɪʃ] — сучасно, стильно

10. designed items— написи на (виробах)

11. to make nо sense — не мати сенсу

12. in particular — особливо

Questions

1. Has English become the world’s most important language? Why?

2. How many people speak it as a mother tongue?

3 In what countries do people use English as native language?

4. Can you name any English words that have entered the Ukrainian language?

5. What is English to you?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити