121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Foreign languagesvin our life
English as a powerful means of international communication \ Англійська мова потужний засіб міжнародного спілкування

Every day we can see that it is very important to know foreign languages. The Internet and satellite TV enable1 us to get information from all over the world. We are able to get education or a job in any country of the world. But we all know that we have to know the language of the country we want to study or work in.

English is the world’s first truly universal language. Today there are more than 1.5 billion English speakers in the world. At any station or airport in the world we can find instructions in English. Pilots and air traffic controllers, sailors speak English at all international airports and ports.

English is also the language of the information age. Computers talk to each other in English. More than 80 percent of information of any kind (scientific, commercial, personal) is stored2 and exchanged in English Business and trade can’t exist now without English. It is the official language of international aid organizations such as OXFAM3 and Save the Children Fund as well as of UNESCO, NATO and the United Nations.

If we listen to the talk of young people we’ll hear words like «rap music», «bodybuilding», «windsurfing», «computer hacker» and others. English has become a part of youth culture all over the world and in Ukraine too.

If we want to feel ourselves comfortable in our modern world we must know English. But it’s not the limit. The knowledge of one foreign language extends4 our mind more than twice. So let’s not put limits on our minds and souls and study more foreign languages.

АНГЛІЙСЬКА МОВА — ПОТУЖНИЙ ЗАСІБ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ

Щодня ми бачимо, як важливо знати іноземні мови Інтернет та супутникове телебачення дають нам змогу отримувати інформацію з цілого світу. Ми можемо отримати освіту чи роботу в будь-якій країні світу Але ми всі знаємо, що повинні знати мову країни, у якій ми хочемо навчатися чи працювати.

Англійська мова є справді першою універсальною мовою у світі. Сьогодні більш ніж 1,5 мільярда осіб у світі розмовляють англійською. У будь-якому вокзалі чи аеропорту ми можемо знайти вказівки англійською мовою. Пілоти та диспетчери, моряки розмовляють англійською мовою в усіх між народних аеропортах та портах.

Англійська мова є також мовою інформаційної доби. Комп’ютери розмовляють один з одним англійською. Більш ніж 80% інформації будь-якого роду (наукової, комерційної, особистої) зберігається та обмінюється англійською мовою. Бізнес та торгівля не можуть існувати зараз без англійської мови. Вона є офіційною мовою міжнародних гуманітарних організацій, таких, як «Оксфам» та «Фонд допомоги дітям», а також і ЮНЕСКО, НАТО та Об’єднаних Націй.

Якщо ми послухаємо розмову молодих людей, ми почуємо такі слова як, «реп музика», «бодібілдинг», «віндсерфінг», «комп’ютерний хакер» та інші. Англійська мова стала частиною молодіжної культури в усьому світі та в Україні.

Якщо ми хочемо почуватися зручно у сучасному світі, ми повинні знати англійську. Але це — не межа. Знання однієї іноземної мови розширює нашу свідомість більш ніж удвічі. Отже, давайте не будемо накладати меж на наші розум і душу та вивчати більше іноземних мов.

1. enable — давати змогу

2. is stored — зберігається, накопичується

3. OXFAM ['ɔksfӕm] — Оксфордський комітет допомоги тим, хто голодує

4. extend — розширювати

Questions

1. What language is of the greatest importance in the world?

2. What spheres is English spoken in?

3. What words have come to our language from English recently?

4. What foreign languages do you know?

5. What do you do to improve your English?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити