121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Foreign languagesvin our life
My attitude to the mastering of foreign languges \ Моє ставлення до опанування іноземних мов

All pupils in Ukraine are required1 to learn one foreign language. This is most commonly English, German, French or Spanish.

Languages are meant to be spoken, not simply to be conjugated2 or analysed That’s why it is interesting for me to learn to understand English and speak it. Besides, I’d like to be an English teacher and want to know English perfectly.

Knowledge of foreign languages opens many doors before you, gives you many opportunities and advantages3. Knowledge of foreign languages has always been a sign of high culture and erudition4. It helps to promote5 cultural education and technical co-operation among nations. That’s why one of the characteristic features of life in our country nowadays is a great interest in studying of foreign languages, mainly English.

Independent Ukraine has relations with many countries; hundreds of joint ventures6 have appeared in every city and town of Ukraine recently. Besides, a lot of foreign delegations come to our country. Our busi- nessmen, tourists, experts often go abroad. That’s why a lot of people study foreign languages in every possible way.

At present English is the language of the world. Over three hundred million people speak it as a mother tongue8. It is one of the official languages of thirty states which represent different cultures, but it is also the major international language of communication, one of the six official languages of the United Nations Organisation and other political organisations. It is the language of W. Shakespeare, Ch. Dickens, B. Shaw, J. London and other famous writers.

One must work hard to learn any foreign language. It’s a pity that not much attention is paid to studying foreign languages in our schools. Sometimes ordinary9 English lessons are boring and dull for pupils. They consider it is not interesting to study grammar or to learn new words. But it is well-known that doing a lot of grammar exercises will improve your language skills and habits; reading books in the original,10 listening to the BBC news, communicating with native speakers11 of English will help you a lot. The speech of native speakers of English serves a good example which you should follow.

Having a good command of foreign languages you are able to enjoy foreign literature, to understand the words of a pop song and foreign films; visiting any foreign country you will have no difficulty in communicating with foreigners and will escape12 a lot of troubles asking the way or doing shopping.

I believe that knowledge of foreign languages makes me an educated and intelligent person. І think English is worth studying. There is a proverb, «As many languages you know, as many times you are a person».

МОЄ СТАВЛЕННЯ ДО ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Усі учні в Україні зобов’язані вивчати одну іноземну мову Англійська, німецька, французька та іспанська мови є найбільш вживаними.

Мови призначені для того, щоб ними розмовляти, а не просто відміню ваги дієслова чи аналізувати їх. Ось чому мені цікаво розуміти англійську мову і спілкуватися нею. Крім того, я хочу стати вчителем англійської мови і хочу знати її досконало.

Знання іноземних мов «відчиняє чимало дверей», надає широкі можливості і переваги Знання іноземних мов завжди було ознакою високої культури й ерудиції. Вона сприяє пізнанню культури і технічному співробітництву між народами. Ось чому характерною ознакою сьогоденного життя нашої країни є величезний інтерес до вивчення іноземних мов, переважно англійської

Незалежна Україна має взаємовідносини з багатьма країнами. Останнім часом у кожному місті України утворилися сотні спільних підприємств. Крім того, до нашої країни приїжджають численні іноземні делегації. Наші бізнесмени, туристи, експерти часто виїжджають за кордон. Ось чому багато хто вчить іноземні мови всіма можливими способами.

Сучасна англійська мова є мовою міжнародного спілкування Понад 300 млн осіб вважають англійську мову рідною. Це одна з державних мов у тридцяти країнах світу, які сповідують різні культури, а ще вона— основна мова міжнародного спілкування, одна з шести офіційних мов Організації об’єднаних націй та інших політичних організацій Це мова, якою писали В. Шекспір, Ч. Діккенс, Б. Шоу, Дж. Лондон та інші славетні письменники.

Для того щоб вивчити іноземну мову, слід наполегливо працювати.

Шкода, що в наших школах не надається належної уваги вивченню англійської мови. Іноді на звичайних уроках англійської мови учням нудно їм здається нецікавим вивчати граматику чи зазубрювати нові слова. Але добре відомо, що виконання великої кількості граматичних вправ удосконалює мовні вміння та навички, дуже допоможуть у вивченні мови читання книжок в оригіналі, прослуховування новин по Бі-Бі-Сі, спілкування з носіями англійської мови. Мовлення носіїв англійської мови є добрим прикладом, який заслуговує на наслідування.

Гарне володіння іноземними мовами надає можливість насолоджуватися іноземною літературою, розуміти зміст популярних пісень і зарубіжних фільмів. Відвідуючи зарубіжні країни, у вас не виникне труднощів у спілкуванні з іноземцями і ви позбудетесь численних незручностей, випитуючи, як кудись дістатися або купуючи щось у магазині.

Я переконаний(а), що знання іноземних мов робить мене освіченою та інтелігентною людиною. Я вважаю, що англійську мову варто вивчати Існує прислів’я «Скільки мов ти знаєш. стільки разів ти й людина».

1. to be required — вимагати

2. conjugate ['kɔnʤugeɪt] — відмінювати (дієслово)

3. advantage [əd'va:ntɪʤ] — перевага

4. erudition [,eru'diʃn] — ерудиція

5. promote [prə'mout] — сприяти

6. joint venture [ʤɪnt'ventʃə] — спільне підприємство

7. expert — експерт

8. tongue [tʌʃ] — мова

9. ordinary — звичайний

10. in the original — в оригіналі

11. native speakers — носії мови

12. escape— позбуватися

Questions

1. What languages would you like to master in the future? Why?

2. Why is English so popular now?

3. What privileges can knowledge of foreign languages give you?

4. Do you agree with the mentioned proverb? Why?

5. What is easy and what is difficult for yon in the English language?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити