121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Foreign languagesvin our life
Language in London \ Мовні курси у Лондоні

Last summer I had the possibility to take English courses in London. I'd like to tell you a few words about it.

I must say that language course is good but harder than I thought. It consists of English Phonetics, Grammar, English Literature, Introduction to Linguistic Science, History of the English Language. Besides, my adviser strongly recommended me to have some optional1 courses. They are: Introduction to Literature, which is a study of genres2, themes, techniques3 and methods of literary analysis through selected works by modem English writers, and Advanced Composition, a practical course for students who desire additional instruction and experience in writing. My English teacher put special emphasis on developing techniques of effective written communication.

As for my life in London it was really fantastic. I enjoyed a lovely, relaxed atmosphere, perfect for learning and teaching the language. Actually I spent all my time trying to improve my English attending lessons in classes or in a language laboratory, following TV programmes or communicating to people everywhere.

I strongly hope that Fd have another possibility to visit London and improve my English.

МОВНІ КУРСИ У ЛОНДОНІ

Минулого літа я мала можливість навчатися англійської мови в Лондоні. Я б хотіла розповісти тобі про це.

Мушу сказати, що навчання на мовних курсах ефективне, але складніше, ніж я думала. Воно охоплює англійську фонетику, граматику, англійську літературу, вступ до лінгвістики, історію англійської мови. Крім того, мій куратор наполягав на тому, щоб я відвідувала декілька факультативних курсів, а саме вступ до літературознавства, у якому вивчаються жанри, стилі, тематика, прийоми та методи літературного аналізу на прикладі творів сучасних англійських письменників, а також поглиблений курс композиції — практичний курс для студентів, які бажають отримати додаткові настанови та досвід у написанні творів. Мій вчитель англійської мови робив особливий акцент на розвиткові техніки ефективного написання творів. Щодо мого життя в Лондоні — воно було дійсно фантастичним. Я насолоджувалася чудовою невимушеною атмосферою, що цілком сприяла вивченню мови. Справді я проводила весь час, намагаючись удосконалити мою англійську, відвідуючи уроки у школі чи лінгафонному кабінеті. Дивилася телепрограми, спілкувалася з людьми, де тільки можливо.

Я дуже сподіваюся, що в мене буде ще можливість відвідати Лондон і покращити англійську мову.

1. optional — факультативний, за вибором

2. genres [zɑ:ɳr] — жанр, манера

3. techniques [tek'nɪ:k] — техніка, технічні прийоми

Questions

1. Have you ever visited language courses?

2. What are the best ways to learn spoken English?

3. How do you improve your pronunciation?

4. Do you like to write in English?

5. Have you got any optional English courses at your school?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити