121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Youth movement in Ukraine and Great Britain
Ukrainian youth \ Українська молодь

The organised youth movement in Ukraine appeared at the end of the 80-s while the first reforms were being carried out. The historical base upon which this movement had been growing was the «informal» youth groups which existed in Ukraine since the 60s. The policy of «glasnosf’ caused the politicisation of these youth organisations, the most successful of which were: Tovarystvo Leva (The Lion Association) from Lviv which was founded in October 1987 and Hromada (Community), a Kyiv student’s union, founded in March, 1988. Spadshchyna, a Kyiv-based society, organised in 1988, was considered to be the first inter-regional union.

The organisations for boys and girls in Ukraine of probably the largest number of members are those of Plast, Young Falcons, Students Fraternity, the Union of Ukrainian Youth.

Plast is the oldest and best established scouting organisation in Ukraine. It was first formed 84 years ago and has had an uninterrupted existence in Ukraine and in diaspora. It was founded by Olexander Tyssovsky in Lviv, in 1912. Plast has spread1 its activity in Halychyna, Volyn, Bukovyna, Kyiv, Central and Eastern Ukraine.

Today Plast exists practically in every region of Ukraine, particularly in such cities as: Kyiv, Lviv, Ternopil, Uzhhorod, Chernivtsi, Lutsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kharkiv and many others.

The members of Plast have to take an oath 2 to be true to God and Ukraine, to help other people, and to live in accordance with the Plast’s Rules. Conservation of natural resources is one of its members’ main imperatives. Camping is one of the most effective educational methods in scouting. Plast in Ukraine arranges numerous summer and winter camps for scouts. It is obtaining its former popularity nowadays.

The society of Young Falcons has recently been organised. The age of «falcons» ranges from 6 to 15. Nobody can be admitted 3 into the society without his parents’ consent4. Family relations are the essence 5 of this organisation. Young Falcons are somewhat similar to Plast. Young Falcons, Plast, Students Fraternity often collaborate6, they jointly prepare interesting events on St. Nicholas, Christmas, Easter, etc. They differ in many aspects as for example, Plast members pay more attention to natural life, sport, physical training.

Such youth organisations exist due to charity funds But they try to earn their own money to be utterly independent. They make embroidery8, knitted goods9 or craft-work for sale.

Ukrainian Students Union enjoys the greatest popularity among Ukrainian youth organisations. It became famous for its participation in the national liberation movement in

1989-1991, especially after a hunger strike at the Ukrainian Supreme Council Building in the gloomy 1990. We know that Ukrainian Parliament had to satisfy several demands which were put forward 11 by the students of the sit-in 12.

The main demands of this youth organisation were the de-politicisation and demilitarisation of higher education, for which they carried out a number of strikes and civil disobedience13.

There are some more youth organisations in Ukraine which enjoy less popularity and importance. Among them are: the Union of Ukrainian Youth, Youth Fraction of the Ukrainian Republican Party, Ukrainian Nationalist Union.

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ

В Україні організований молодіжний рух виник наприкінці 80-х, коли здійснювалися перші реформи. Історичними засадами, на яких цей рух зростав, були «неформальні» молодіжні угрупування які існували в Україні ще з 60-х років. Політика «гласності» спричинила політизацію цих молодіжних угрупувань, найбільш вдало працювали «Товариство Лева» («Союз Лева» зі Львова, яке заснували у жовтні 1987 році) і «Громада» — союз київських студентів, — що утворився в березні 1988 року Першим Міжнародним об’єднанням (організоване у 1988) вважалася «Спадщина» із центральним осередком у Києві.

Найчисленніші організації юнаків та дівчат— «Пласт», «Молоді соколи». «Студентське братство». «Союз української молоді».

«Пласт» — найстаріша в Україні і найкраще з усіх організована скаутська організація. Вона була утворена 84 роки тому і безперервно існувала в Україні та діаспорі. Вона була заснована Олександром Тисовським у Львові в 1912 році. «Пласт» поширював свою діяльність на Галичину, Волинь, Буковину, Київ, Центральну і Східну Україну.

Зараз «Пласт» існує практично в усіх регіонах України, особливо активно функціонує в Києві, Львові, Тернополі, Ужгороді, Чернівцях, Луцьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Харкові Члени «Пласту» присягають на вірність Богові й Україні, допомагати іншим, жити згідно із законом «Пласту». Зберігати природні ресурси — головне правило пластунів. Життя у таборах — найефективніший метод виховання у пластунів. В Україні «Пласт» улітку і взимку облаштовує численні табори. Останнім часом спостерігається зростання популярності формування «Пласт».

Організація «Молоді соколи» утворилася недавно. Вік «соколів» — від 6 до 15 років Ніхто не може вступити в цю організацію без згоди батьків. Родинні стосунки — основа цієї організації «Молоді соколи» чимось подібні до «Пласту». «Молоді соколи», «Пласт», «Студентське братство» часто співпрацюють, вони разом готують цікаві заходи на свято Святого Миколая, Різдво, Великдень тощо. У багатьох аспектах вони відрізняються, наприклад, пластуни приділяють більше уваги природному способу життя, спорту, фізкультурі.

Такі молодіжні організації існують завдяки добродійним фондам. Вони намагаються заробляти власні гроші, щоб бути абсолютно незалежними. Вони вишивають, виготовляють в’язані речі, вироби ручної праці і продають їх.

Спілка Студентів України набула найбільшої популярності серед молодіжних організацій. Ваш стала відомою завдяки участі у визвольному русі 1989-1991 років, особливо після голодування біля приміщення Верховної Ради у «по хмурому» 1990 році. Відомо, що Українському Парламенту довелося задовільними деякі вимоги, які висували студенти під час «сидячого страйку».

Основними вимогами цієї молодіжної організації були деполітизація і демілітаризація вищої школи і задля задоволення цих вимог проводили чимало страйків і актів громадської непокори.

В Україні є й інші молодіжні організації, які мають меншу популярність і вплив, серед них. «Союз української молоді», «Молодіжна фракція української республіканської партії», «Український націоналістичний союз».

1. spread — поширювати

2. oath — клятва

3. admit — допускати

4. consent — згода

5. essence — суть, сутність

6. collaborate [kə'lӕbəreɪt] — співпрацювати

7. charity fund — добродійний фонд

8. embroidery — вишивка

9. knitted goods — в’язані речі

10. hunger strike — голодовка

11. to put forward — висувати, пропонувати

12. sit-in — сидячий страйк

13. civil disobedience — громадянська непокора

Questions

1. What are the organisations for boys and girls in Ukraine?

2. Who founded the Ukrainian Scouting Organisation Plast?

3. What have the members of Plast to take?

4. What is the difference between the society Young Falcons and Plast?

5. Why does the Ukrainian Students Union enjoy the greatest popularity among youth organisations?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити