121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Youth movement in Ukraine and Great Britain
Scouting in Ukraine \ Скаутський рух в Україні

Plast is the oldest scouting organisation in Ukraine. It was formed originally1 in 1911 in Western Ukraine (the area known as Galicia or Halychyna). After that it spread2 rapidly to other parts of Ukraine, such as Volyn, Transcapathia, Bukovyna, Kyiv, and central and eastern Ukraine. Thus, Plast has always been and now continues to be an all-Ukrainian organisation.

Today, Plast exists practically in every «oblast» (province) of our country.

One of the most effective educational3 methods in scouting is camping. Plast arranges4 numerous summer and winter camps for its members. They are held all over the territory of Ukraine. Besides, scouts from Ukraine are invited to take part in camps in Western Europe and North America.

Ukrainian scouting— Plast has always been coeducational5 throughout its history. Unlike scouting in other countries, the Ukrainian scouts have never been divided into separate6 «boy-scouts» and «girl-scouts».

The organization has its own newspapers and magazines and its members take part in social life of Ukraine.

СКАУТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ

Пласт— найдавніша скаутська організація в Україні. Спершу вона утворилася в 1911 році на Західній Україні (на території, відомій як Галичина чи Галіція). Потім вона швидко поширилась в інших частинах України, таких, як Волинь, Прикарпаття, Буковина, на Київщині Центральній і Східній Україні. Таким чином, Пласт завжди був і продовжує бути всеукраїнською організацією.

Зараз пластунські осередки функціонують практично в кожній області нашої країни.

Одним із найефективніших виховних методів у скаутському русі є життя в таборі. Пласт організовує для своїх членів літні і зимові табори Вони облаштовані на всій території України Крім того, пластунів (скаутів з України) запрошують брати участь у житті таборів Західної Європи та Північної Америки.

Український скаутський рух — Пласт був спільним для дівчаток і хлопців протягом усього існування. На відміну від скаутських рухів у інших країнах, українські пластуни не поділялися на окремі — дівчачі чи хлопчачі організації.

Організація Пласт мас власні газети та журнали, а її члени беруть участь у громадському житті України.

1. originally — спочатку

2. spread — поширюватися

3. educational — виховний

4. arrange — організовувати

5. coeducational — спільний

6. separate — окремий

Questions

1. What is the oldest youth organisation in Ukraine?

2. When was it founded?

3. Summer and winter camps are often arranged in Ukraine, aren’t they?

4. Is scouting coeducational in our country?

5. Are scouts active in social life of the country?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити