121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Youth movement in Ukraine and Great Britain
Thе life of american youth \ Життя американської молоді

Youth movement has become an important factor in the life of American people. Numerous youth organisations have been recently formed, uniting young people from all classes and sections of the population.

Youth movement in the USA is not free of some problems caused by different social and political factors. American young people have been the vanguard1 of every important contemporary2 social movement, sitting-in strikes3, riding freedom buses4, and working in voter- registration drives5. They have been deeply and personally involved in activities of various youth political, religious and cultural organisations, such as Young Republican Federation and Young Christian Association. There also exist Students ' Coordinate Committee of Non-Violent Action and Students for Democratic Society.

Youth organisation Greenpeace deals with the most urgent ecological problems of modem world. It protests against nuclear weapon tests6, sea and soil pollutions7.

Some young Americans work in religious organisations: they help elderly people or work in hospitals.

Many American young people are fond of sports. There are many sport clubs and societies all over the country which unite young people who are interested in different kinds of sport. There are many sport teams at schools and universities and various competitions are organised quite often.

During their holidays young people like to travel and make friends with their companions from other countries.

ЖИТТЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ МОЛОДІ

Молодіжний рух став важливим чинником у житті американців. Останнім часом утворилися численні молодіжні організації, що об’єднують молодь усіх верств населення.

Молодіжний рух у США має певні проблеми, зумовлені соціальними й політичними чинниками. Молоді американці є авангардом кожного впливового сучасного громадського руху, за ними— «сидячі» страйки, поїздки в агітаційних автобусах, робота у виробничих компаніях. Вони глибоко і цілковито індивідуально залучені до роботи у різноманітних політичних, релігійних і культурних організаціях таких як Молодіжна Республіканська організація і Молодіжна Християнська Асоціація. Також ще є Студентський Координаційний Комітет «Проти насильства» і «Студенти за демократичне суспільство».

Молодіжна організація «Грінпіс» мас справу з найневідкладнішими екологічними проблемами у сучасному світі. Вона виступає проти випробування ядерної зброї забруднення моря і ґрунту.

Деякі молоді американці працюють у релігійних організаціях, вони допомагають старшим людям або працюють у лікарнях.

Багато молодих американців захоплюються спортом. По всій країні існує чимало спортивних клубів і товариств, які охоплюють молодь, що цікавиться різними видами спорту. У школах та університетах є багато спортивних команд, і там дуже часто влаштовуються різноманітні змагання. На канікулах молодь полюбляє мандрувати і заводити дружбу з товаришами з інших країн.

1. vanguard ['vӕngɑ:d] — авангард

2. contemporary — сучасний

3. sitting-in strikes — «сидячі страйки»

4. riding freedom buses — поїздки в агітаційних автобусах

5. in voter-registration drives — робота у виборчих кампаніях

6. nuclear [’nju:klιə] weapon tests — випробування ядерної зброї

7. sea and soil pollutions — забруднення моря та ґрунту

8. companions — товариші

Questions

1. Has youth movement become an important factor in the life of American people?

2. What are the problems in the life of American youth?

3. What organisations do American young people take part in?

4. What do you now about the activity of «Greenpeace»?

5. Are American young people fond of sports?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити