121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Ukraine
The places of historis interest in Ukraine \ Історичні місця України

There are many places worth sightseeing1 on the territory of Ukraine because of its ancient2 history.

A wide range of interests awaits the tourists, beginning with Kyiv, the capital of Ukraine, where there exist magnificent3 historic sights, St. Sophia Cathedral (1017-1031), the Kyiv Pechersk Monastery (1051) and numerous museums.

A cruise4 on the Dnipro River offers visitors a fascinating introduction5 to Ukraine’s history and culture.

A historic place is Zaporizhzhia where Cossack movement began in the 15th century. Nearby is the famous 700-year-old oak tree6 — 36 metres high.

Odessa, a regional centre and seaport, has seven theatres, a philharmonic orchestra, chorus7, the Opera and Ballet Theatre.

The old town of Kaniv is situated on the high right bank of the Dnipro River. This town is world-known for its Tarasova Ноrа. Taras Shevchenko, the great Ukrainian poet, artist and philosopher is buried here.

Chernihiv is one of the oldest towns in our country. There are five out of twenty-five architectural landmarks8 of the 11th- 12th centuries preserved in Chernihiv. It was one of the most important centres of Kyivan Rus.

Another place in Ukraine which attracts a lot of visitors is Uman. It is famous for its dendrological park-reserve9 Sophiyivka. This park was set up in the period of 1796-1801 by Count10 Pototsky for his wife, Sophia, and was called after her name. The park in one of the most outstanding monuments of garden architecture in Ukraine.

Lviv, a beautiful city in the west of Ukraine, was founded by Prince Danylo Halytsky. Historically, it is first mentioned in 1256. Today Lviv has an area of 155 square km. Its core11 is the city of the 14th - 18th centuries. It is densely12 built up with tall stone buildings, many of them in their original style. The Lychakiv Cemetery13 contains some famous monuments to well-known Ukrainian and Polish residents14 of Lviv. The oldest monument in Lviv consists of the foundation and walls of St. Nicholas’s Church, built by Prince Danylo in the 13th century. The remnants15 of Vysoky Zamok date back to the 13th century. Lviv is the only city in Ukraine that still has some original Renaissance16 architecture.

In the south the Crimea lies, with its warm weather, seashore sanatoriums and rest homes, which has much to offer tourists.

Travelling across Ukraine one can have an excellent opportunity17 to learn its history and culture, to see its ancient monuments and picturesque views18 Ukraine has always been famous for.

ІСТОРИЧНІ МІСЦЯ УКРАЇНИ

Завдяки своїй історії, багатій на різноманітні події, на території України є чимало куточків, які варто подивитися.

До уваги туристів пропонується широкий вибір історичних місць, які починаються із Києва, столиці України, де розташовані чудові пам'ятки історії, серед яких: Софійський собор (1017-1031), Києво-Печерська Лавра та численні музеї.

Круїз по Дніпру пропонує подорожуючим чарівну прелюдію до української історії та культури.

Історичним місцем є Запоріжжя, де з XV ст. бере початок козацький рух. Зовсім поряд росте відомий завдяки своєму 700-річному віку дуб заввишки 36 метрів.

Одеса — обласний центр і морський порт, має 7 театрів, філармонію обласний хор та театр опери та балету.

На високому правому березі Дніпра розкинулось старе місто Канів Воно відоме всьому світові Тарасовою Горою, де похований видатний український поет, художник і філософ Тарас Шевченко.

Чернігів — одне із найстаріших міст країни Тут збереглись п’ять із двадцяти п’яти існуючих архітектурних пам’яток ХІ-ХІІ ст. Це був один із найважливіших центрів Київської Русі.

Ще одним містом, що привертає увагу багатьох туристів є Умань. Славиться воно своїм дендропарком-заповідинком «Софіївка». Цей парк був закладений у період 1796— 1801 років графом Потоцьким для своєї дружини Софії, на честь якої і був названий. Цей парк є однією з найвідоміших пам’яток пейзажного садівництва.

Львів, чудове місто на заході України, був заснований князем Данилом Галицьким. В історичних джерелах перші згадки про нього датуються 1256 роком. Сьогодні Львів займає площу 155 км2 Його серцевиною є центр XIV-XVIII століття. Він щільно забудований високими кам’яницями, багато з яких збереглися до сьогодні. На Личаківському кладовищі поховані відомі жителі Львова українського та польського походження. Найстарішою пам’яткою Львова є Миколаївська церква, стіни і фундамент якої були закладені князем Данилом у XIII ст. Руїни Високого замку теж сягають XIII ст. Львів— це єдине місто в Україні, де ще збереглась архітектура часів Ренесансу.

На півдні Криму розкинулись санаторії та будинки відпочинку, які надають безліч послуг для туристів.

Подорожуючи Україною, ви маєте чудову нагоду ознайомитися з історією та культурою України, побачити стародавні пам’ятники та мальовничі краєвиди, якими багата наша держава.

1. worth sightseeing ['wə:θ 'saιtsi:ɳ] — варто подивитися

2. ancient ['eιnʃənt]— стародавній

3. magnificent [mæg'nιfsnt] — чудовий

4. cruise [kru:z] — круїз

5. fascinating introduction — чаруючий вступ

6. oak tree—дуб

7. chorus ['kɔ:rəs] — xop

8. architectural landmarks — архітектурні пам’ятники

9. dendrological park-reserve [dendrə'lɔʤιkəl] — дендропарк- заповідник

10. count [kaunt] — граф

11. core [kɔ:] — серцевина

12. densely ['denslι] — густо

13. Lychakiv Cemetery [Iι'tʃɑdkiv 'semιtrι] — Личаківське кладовище

14. resident ['rezidənt] — житель

15. remnant ['remnənt] — залишок

16. Renaissance [rə'neιsəns] — Відродження

17. opportunity [ɔpə'tju:nιtι] — можливість

18. picturesque views [pιktʃə'resk vju:z]- мальовничі краєвиди

Questions

1. Why was Chernihiv one of the most important centres of Kyivan Rus?

2. What period do the first records of the city Lviv date back to?

3. What is Kaniv famous for?

4. Why is Sophiyivka interesting for the visitors?

5. What is Uman famous for?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити