121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Town/Village
My native town \ Моє рідне місто

Speaking about my native place, the place where I was born, I'd like to mention the proverb, «East or West— home is best». And it is true. Wherever you live, you’ll remember your Motherland, your parental dwelling, I your homeland. It may be either a town, a city or a small village in the mountains. Wherever you live, work, travel, in mind you'll always return to the place where you spent your childhood, because your home, your native place seems to be the dearest and the best place in the whole world. In any case there is an unusual, mysteri

ous2 strength which attracts us to our birthplace.

The residents3 of Kyiv can be proud of their native city, because they live in the capital of our Motherland, one of the ancient cities of Europe. It stands on the Dnipro River. Its monuments of the past attract visitors. They are impressed by the beauty of this city, its streets, buildings, historical places. Every day many people come here to get acquainted with4 the past and present of our capital. Many famous people lived and worked here.

The Kyivites may be proud of Kyivo-Pecherska Lavra (Monastery) which stands on the green hill above the Dnipro and its sparkling gold cupolas5 can be seen from outside the city; by St. Sophia’s Cathedral, which is a state architectural and historical preserve.6

On the land of Podillya we can see a lot of historical places with its fortresses, castles,7 old monuments. For the residents of Podillya the name of Ustym Karmelyuk, the legendary Ukrainian hero, is dear, as well as for the people of Volyn — the memorial places of Ukrainian Mavka, Lesya Ukrainka; for the people of Zaporizhzhia— its Zaporizhska Sich, known in the history as the homeland of the glorious cossacks and hetmans.

For some people of Western Ukraine among the dearest places there is Ternopil, the town, situated upon the quiet river of Seret, now the administrative, economic and cultural centre of the Ternopil region, with its population more than two hundred forty thousand inhabitants.8 I’m proud to be its citizen.

The history of Trnopil dates back9 to the year 1540, when the Polish king Sigizmund I (the first) granted credentials10 to a landlord Ian Tamovski for building a fortress intended to protect ancient Ukrainian lands from enemy invaders. In 1548 Trnopil was granted the Magdeburg right11 and merchants12 from the whole Europe and from the Eastern countries began to visit it. Ternopil suffered very much during the years of two World Wars.

So, there survived13 but a few architectural memorials which are the witnesses14 of the history of the town; they are: the palace building of the former castle, the Church of Holy Cross- over-the-Lake, the Easter Church, the Catholic Temple of the Dominican order.

One of the most attractive places is the lake with its beautiful scenery15 around.

There are many schools, four higher educational establishments — two Academies: Medical and National Economy, two Universities: Pedagogical and Polytechnical. Now it is the town of young people, pupils, students and workers.

It is a cultural centre; too. There are the Philarmonic Society, Beresil, the Drama Theatre, the Puppet Theatre, movie houses, a few Palaces of Culture. During the post-war decades16 a lot of industrial enterprises were constructed, the new residential districts were built.

I, personally, like my native town greatly and will always be proud of it. There are a lot of roads in our glorious Ukraine. One of them will always lead me to Trnopil, my native town.

МОЄ РІДНЕ МІСТО

Коли я згадую про моє рідне місто, а саме місто, де я народився, мені на думку спадає прислів'я. «В гостях добре, а вдома — найкраще». І це насправді так. Бо де б ти не жив, ти завжди пам’ятатимеш про свою Батьківщину, батьківський дім рідний край. Це може бути містечко, місто чи маленьке селище в горах. Де б ти не жив, працював, чи подорожував подумки ти завжди. повертаєшся туди, де провів дитинство, оскільки дім, родинний куточок — це найдорожче і найкраще місце у цілому світі. У будь-якому випадку існує незвичайна, таємнича сила, яка вабить нас туди, де ми народилися.

Жителі Києва можуть пишатися своїм рідним містом, столицею нашої Батьківщини, найстарішим містом Європи. Розташоване воно на берегах Дніпра. Туристів вражають пам’ятники нашої минувшини. Незабутнє враження справляє краса цього міста, його вулиць, будівель, історичних місць. Кожен день приходять сюди люди, щоб ознайомитися із минулим та сьогоденням нашої столиці. Чимало відомих людей жило і працювало тут.

Кияни повинні пишатися Києво-Печерською Лаврою, що знаходиться на зелених схилах Дніпра і виблиску є своїми золотими банями, що видніються ген-ген за містом, Софійським собором— державним архітектурним та історичним заповідником.

Поділля відоме своїми історичними місцями, фортецями, замками, старовинними пам’ятниками. Подоляни гордяться іменем легендарного українського героя Устима Кармелюка, жителі Волині— пам’ятними місцями української Мавки — Лесі Українки, а для жителів Запоріжжя — це Запорозька Січ, відома в історії, як батьківщина героїчних козаків та гетьманів.

А для деяких жителів Західної України серед найдорожчих місць є Тернопіль, місто, що розкинулось на берегах тихого Серету Це адміністративний, економічний та культурний центр Тернопільської області, із населенням більш ніж 240 тис осіб. Як пишаюсь, тим, що я — тернополянин.

Історія Тернополя веде свій початок із 1540 року, коли польський король Сигізмунд І вручив ввірчі грамоти Яну Тарновському за будівництво фортеці для захисту стародавніх українських земель від ворожих загарбників. У 1548 році Тернополю було надано магдебурзьке право, і купці з усієї Європи та Східних країн почали з’їжджатись сюди. У роки Другої світової війни Тернопіль був сильно зруйнований.

Однак деякі пам’ятки історії нашого міста таки збереглись, серед яких будівля замку, церква Чесного Хреста. Над Озером, Воздвиженська церква, Домініканський костьол. Одним із найпривабливіших місць є озеро із чудовими навколишніми пейзажами.

У місті є багато шкіл, 4 вищі навчальні заклади дві академії (медична і народного господарства), два університети (педагогічний та технічний). На сьогодні це молоде місто: місто учнів, студентів та робітників.

Це, зрозуміло, і культурний центр. Тут є філармонія, Палац культури «Березіль», музично-драматичний театр, ляльковий театр, кінотеатри, декілька будинків культури та відпочинку. Упродовж післявоєнних десятиліть було збудовано багато нових житлових масивів.

Особисто я дуже люблю своє рідне місто і завжди пишатимусь ним Чимало доріг у нашій славиш Україні. Одна з них обов’язково вестиме мене до Тернополя, мого рідного міста.

Questions

1. Where do you come from?

2. When was your native town (city, village) founded?

3. What are the historical landmarks of your native town?

4. What are the places of interest in your native town?

5. Where can the people rest here?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити