121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Town/Village
Travelling to a new town \ Подорож до чужого міста

At leisure every person tries to get rest as well as he can. Travelling is the best way to pass our free time and to get new impressions. People travel to the country, mountains, some deserted places. Some people like travelling abroad. I belong to the people who prefer to go to other towns and cities. Every town has its own history that lives in its streets, buildings, squares and monuments.

Every time I come to a new town I try to see as much as possible. First of all I buy a map of the town. It helps me not to lose my way in strange surroundings1. After studying the map I decide what I have to see and what route2 will be the best. You can also ask people in the streets to recommend you where to go and what to see. Our Ukrainian people are very hospitable to tourists, you know. They will eagerly help you.

Where do I usually go? Of course, I go sightseeing. I’ve already mentioned that history lives in the streets of the town. So I walk along the streets, watch buildings and monuments, sit on the benches in parks and squares and observe the life around. Besides I visit museums, art exhibitions3. Sometimes you get a unique4 chance to visit some very interesting exhibitions you are unable to watch in your own town.

Shopping is also a much bigger joy when you’re in some other town, not in your own one. While walking around the town you can see different little markets with souvenirs. Sometimes

the choice is really rich: national crafts5, drawings and paintings, funny postcards or postcards with the views of the town. I usually try to buy something to bring it home from my trip.

If you have to stay in the town till next day you may go to the concert hall or some club and have a rest in the evening. Of course, it’s better to do when you are not alone in a strange town.

So, as you can see, when I’m in another town I try to invest6 to my memory as much as possible.

ПОДОРОЖ ДО ЧУЖОГО МІСТА

У вільний час кожна людина намагається відпочити якнайкраще. Подорожування є найліпшим способом провести час та отримати нові враження. Люди подорожують до села, у гори, пустельні місця. Деяким людям подобається подорожувати за кордон. Я належу до людей, які надають перевагу подорожі до інших міст та містечок. Кожне місто має свою історію, яка живе на його вулицях, будинках, майданах та пам’ятниках.

Щоразу, коли я приїжджаю у нове місто, я намагаюсь побачити якнайбільше. Перш за все я купую карту міста. Це допомагає мені не загубитися у незнайомому оточенні. Після вивчення карти я вирішую, що мені оглянути і який маршрут буде найкращим. Ви також можете звернутись до людей на вулицях, щоб вони порекомендували вам куди піти та що подивитись. Наші українські люди дуже гостинні до туристів, як ви знаєте. Вони з радістю вам допоможуть.

Куди я зазвичай іду? Звичайно, я йду оглядати цікаві місця. Я вже казав, що історія живе на вулицях міста. Отож, я гуляю вулицями, оглядаю будівлі та пам’ятники, сиджу на лавках у парках та на майданах і спостерігаю за життям довкола. Крім того, я відвідую музеї, мистецькі виставки. Деколи ви отримуєте унікальну нагоду відвідати дуже цікаві виставки, які ви не змогли б побачити у себе в місті.

Ходити по магазинам у якомусь іншому місті також є набагато більшою радістю, аніж у своєму. Гуляючи містом, ви можете побачити різноманітні маленькі базарчики з сувенірами. Інколи вибір справді багатий вироби національних ремесел, малюнки та картини, кумедні листівки чи листівки з видами міста. Я завжди намагаюсь щось купити і привезти додому з моєї подорожі.

Якщо вам потрібно залишитись у місті до наступного дня, ви можете піти у концертний зал чи якийсь клуб та відпочити ввечері. Звичайно, це краще робити, якщо ви не самі в незнайомому місті.

Отже, як ви можете зрозуміти, коли я в іншому місті, то намагаюсь запам’ятати якнайбільше.

1. surrounding — оточення

2. route — маршрут

3. exhibition — виставка

4. unique — унікальний

5. craft — ремесло

6 invest — вкладати

Questions

1. Do you like to travel?

2. What cities have you visited?

3. What do you usually do when you are in a strange city alone?

4. Do you have a collection of souvenirs that you bring from your trips?

5. Which of your trips have you en joyed best and why?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити