121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Town/Village
My native town Ternopil \ Моє рідне місто Тернопіль

Let me to introduce1 you my native town Ternopil.

Ternopil is the administrative centre in the western part of Ukraine. It is situated upon the quiet river Seret. More than two hundred and forty thousand people live here.

The histoiy of Temopil is very rich. The city was founded in 1540. It was named after2 Jan Tarnovski, a wealthy landowner3 who lived in the area.

Trade4 and crafts5 developed well in the city. It was granted6 the Magdeburg Right7 in 1548. A large part of the history of Ternopil is bound up8 with military events and wars. The city suffered9 from Turk, Tatar and Mongol Hordes. During its long history it has been under the control of Poland, Austrian and Russian Empires. The city suffered greatly during the years of two World Wars. So very few architectural memorials survived10. The oldest one is the palace building of Tarnovski’s castle. It is that very place from which Ternopil began its history as a town. Mot far from it there is the Church of Holy Cross-over-the-Lake. Besides, there are the Church of the Nativity of Christ11 (the late 46th century), the Catholic Temple12 of the Dominican order and some other buildings of the 19th and early 20th centuries. There are several monuments in the city. Among them there are monuments to T. Shevchenko, I. Franko, O. Pushkin. Though there are few architectural monuments left, Ternopil is a very beautiful city. New residential districts13 are appearing. There are several parks: Topilche, of National Revival and the park named after T. Shevchenko. One of the most attractive places is the lake with its beautiful scenery around.

The main culture establishments14 are the Taras Shevchenko Academic Musical and Drama Theatre, the Philharmonic Society, the Puppet Theatre, and a few palaces of culture.

As for me, I like my native town very much.

МОЄ РІДНЕ МІСТО — ТЕРНОПІЛЬ

Дозвольте представити вам моє рідне місто Тернопіль.

Тернопіль — адміністративний центр на заході України. Він розташований над тихою річкою Серет. Понад 240 тисяч осіб проживає тут. Історія Тернополя дуже багата. Місто було засноване в 1540 році. Воно було назване на честь Яна Тарновського, багатого землевласника, який проживав у цій місцевості.

Торгівля та ремесла тут добре розвивалися. У 1548 році місту надали магдебурзьке право. Велика частина історії Тернополя пов’язана з воєнними діями та війнами Місто страждало від турецьких та монголо-татарських орд. Протягом його довгої історії Тернопіль перебував під контролем Польщі, Австрійської та Російської імперій. Місто дуже постраждало під час двох світових воєн. Тож збереглось дуже мало архітектурних пам’яток. Найстарішою є будівля палацу замку Тарновського. Саме з цього місця Тернопіль почав свою історію як місто. Недалеко розташована Церква Святого Хреста над озером. Крім того, у місті є Церква Різдва Христового (кінець XVI століття), католицький костел Домініканського ордену та деякі інші будівлі XIX та початку XX століття. У місті є кілька пам’ятників. Серед них пам’ятники Т. Шевченкові, І Франкові, О. Пушкіну. Хоча залишилось мало архітектурних пам’яток, Тернопіль є дуже красивим містом. З’являються нові житлові райони. У місті є кілька парків: «Топільче», «Парк національного відродження» та парк iм. Т Шевченка. Одним із найпривабливіших місць є озеро з красивим краєвидом довкола.

Основні заклади культури — Академічний музично-драматичний театр iм. Т. Г Шевченка філармонія, ляльковий театр та кілька палаців культури.

Щодо мене, я дуже люблю своє рідне місто.

1. introduce — представляти

2. to be named after — бути названим на честь

3. wealthy landowner — багатий землевласник

4. trade — торгівля

5. craft — ремесло

6. to be granted — бути наданим

7. Magdeburg Right — Магдебурзьке право

8. to be bound up — бути пов’язаним

9. suffer — страждати

10. survive — вижити, вціліти

11. the Church of the Nativity of Christ — церква Різдва Христового

12. temple — костел

13. residential districts — житлові райони

14. establishment — заклад

Questions

1. Where do you come from?

2. When was your native town (city, village) founded?

3. What do you know about its history?

4. What architectural monuments are there in your city?

5. What is the population of your city?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити