121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Town/Village
The rusel of safe behaviour in the street and in public places \ Правила безпечної поведінки на вулиці та в громадських місцях

1. Where there is a pavement or footpath, use it. Do not walk next to the kerb1 with your back to the traffic. Look both ways before crossing the road.

2. It is safer to cross at subways2, traffic lights, Zebra crossings or where there is a policeman or a traffic warden3.

3. If traffic is coming, let it pass. Look all round again. When there is no traffic near, walk straight across the road.

4. If there are pedestrian4 signals, obey5 them. When the lights are red remember to look out for turning traffic.

5. Keep out of the road if you see or hear ambulances, fire engines, police or other emergency vehicles.

6. Do not get on or off the bus unless it is standing at the bus stop.

7. Do not allow children to be alone on the road. Go with them and always keep tight hold of their hands.

8. In public places do not contact strangers, especially when they behave aggressively. Try to avoid people who use alcohol or drugs.

9. Do not demonstrate the presence of a considerable sum of money in your purse or wallet6.

10. Try to be polite and friendly with strangers but do not trust them your things and thoughts.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НА ВУЛИЦІ ТА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

1. Де є тротуар або стежка, користуйтесь нею. Не йдіть уздовж узбіччя спиною до напрямку руху автомобілів. Перед тим як перейти дорогу, подивіться в обидва боки.

2. Безпечніше переходити дорогу, де є підземні переходи світлофори, переходи типу «Зебра» або стоїть міліціонер чи регулювальник.

3. Якщо транспорт рухається, пропустіть його. Озирніться навколо ще раз. Коли поблизу немає транспорту, переходьте прямо через дорогу.

4. Якщо є знаки для пішоходів, зважайте на них. Коли світлофор світиться червоним, остерігайтесь транспорту, що повертає.

5 Не виходьте на дорогу, якщо бачите або чуєте сигнал швидкої допомоги, пожежної машини міліцейського автомобіля або іншого транспорту термінового виклику.

6. Не виходьте з автобуса і не заходьте до нього, поки він не зупиниться на зупинці.

7. Не дозволяйте дітям самим перебувати на дорозі. Ідіть із ними, міцно тримаючи їх за руку.

8. У громадських місцях не спілкуйтесь із незнайомими людьми, особливо коли вони поводяться агресивно. Намагайтесь уникати людей, які вживають алкоголь чи наркотики.

9. Не демонструйте наявність значної суми грошей у вашій сумочці чи гаманці.

10. Намагайтесь бути ввічливими та доброзичливими з незнайомцями, але не довіряйте їм свої речі та думки.

1. kerb [kə:b] — узбіччя, край тротуару

2. subways — підземний перехід, тунель

3. traffic warden [wɔ:dn]— регулювальник

4. pedestrian Ipfdestrian]—пішохід

5. obey [ə'bеι]—підкорятись, слухатись

6. wallet ['wɔlιt] — гаманець

Questions

1. Where is it safer to cross the road?

2. Do you obey pedestrian signals?

3. Do you allow children to be alone on the road?

4. Is it safe to contact strangers in public places?

5. Can you trust strangers your things?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити