121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Great Britain
The united kingdom of Great Britain and Northern Ireland \ Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії

The United Kingdom1 is situated on the British Isles2. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and 5,500 smaller islands. Their total area is over 244,000 square kilometres.

The North Sea and the English Channel3 separate the British Isles from the European continent. The Atlantic Ocean and the Irish Sea4 wash the western coast5 of Great Britain.

Northern Ireland occupies one third of the island of Ireland. It borders on the Irish Republic in the south.

The island of Great Britain consists of three main parts: England, Scotland and Wales.

There are no high mountains in Great Britain. In the north the Cheviots (the Cheviot Hills6) separate England from Scotland, the Pennines stretch down North England almost along its middle, the Cambrian mountains7 occupy the greater part of Wales, and the Highlands of Scotland are the highest of the British mountains. Ben Nevis, the highest peak of the Highlands, is only 1,343 metres high.

There are many rivers in Great Britain. Most of them flow into the North Sea. The Thames is the deepest of the British rivers. It is over 300 kilometres long. Some of the British greatest ports are situated in the estuaries of the Thames, Mersey9, Tyne10, Clyde11 and Bristol Avon12.

Great Britain is not very rich in mineral resources It has some deposits of coal and iron ore as well as vast deposits of oil and gas that were discovered in the North Sea. Great Britain is a highly developed13 industrial country. Shipbuilding14, coal-mining15, metallurgical10 and textile17 industries are the main industries of Great Britain. Aircraft18, automobile19, chemical20 industries, electronic engineering21 are the newer ones. The main industrial centres are London, Birmingham, Glasgow, Manchester, Liverpool, Edinburgh and Cardiff.

The warm currents22 of the Atlantic Ocean influence the climate of Great Britain. The flora of the British Isles is much varied and the fauna is similar to that of the north-west of Europe.

The population of the United Kingdom is over 56 million people. The main nationalities are English, Welsh, Scottish and Irish.

The capital of Great Britain is London. Oxford and Cambridge are called University towns.

The United Kingdom is a parliamentary monarchy23. The Queen is formally the head of the state24, but in fact the country is ruled25 by the Parliament. The Parliament consists of two Houses: the House of Commons and the House of Lords. The Prime Minister is the head of the government.

Great Britain is a beautiful country with old traditions.

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ

Сполучене Королівство розташоване на Британських островах, до складу яких входять два великі острови: Велика Британія та Ірландія і ще 5500 маленьких островів. Загальна площа складає понад 244 000 км2.

Північне море та протока Ла-Манш відділяють Британські острови від континенту, а Атлантичний океан та Ірландське море омивають західне узбережжя Великої Британії.

Північна Ірландія займає третину території острова Ірландія, а на півдні межує з Ірландською Республікою.

Сам острів Велика Британія складається із трьох частин, Англії, Шотландії та Валлії.

У Великої Британії немає високих гір. На півночі гори Чевіет-Хілс відділяють Англію від Шотландії. Пеннінські гори простягаються вздовж Північної Англії аж до її центральної частини. Кембрійські гори займають більшу частину Валлії. Шотландське нагір’я є найважливішим з усіх Британських гірських хребтів Бен Невіс — найвища вершина узгір'я— сягає всього 1343 метрів заввишки.

У Великій Британії є чимало річок, більшість яких впадає в Північне море. Темза — найглибша британська річка завдовжки 300 км. Деякі з англійських найбільших портів розташовані в гирлі Темзи, Мерсі, Тайну, Клайду і Брістольського Ейвону.

Поклади корисних копалин у Великій Британії незначні. Вона має деякі запаси вугілля і залізної руди, значні запаси нафти і газу були виявлені у Північному морі. Велика Британія — це високорозвинена промислова країна із такими основними галузями промисловості, як: кораблебудування, вугледобування, металургійна та текстильна промисловість. Дещо новими галузями є авіаційна, автомобільна та хімічна галузі промисловості і, звісно ж, електроніка. Основними промисловими центрами є Лондон, Бірмінгем, Глазго, Манчестер, Ліверпуль, Единбург і Кардіф.

Теплі течії Атлантичного океану відчутно впливають на клімат Великої Британії. Флора Британських островів значною мірою відрізняється від рослинності північно-західної Європи, тоді як фауна дуже подібна.

Населення Сполученого Королівства становить понад 56 млн осіб. Основні національності — англійці, валлійці, шотландці та ірландці.

Столиця Великої Британії — Лондон, а Оксфорд і Кембридж— університетські містечка.

Сполучене Королівство— це парламентська монархія Королева формальною очолює державу, а фактично країною керує парламент, який складається з Палати громад і Палати лордів Головою уряду є прем’єр міністр.

Велика Британія — це чудова країна з багатими традиціями.

1. The United Kingdom — Сполучене Королівство

2. the British Isles [aιlz] — Британські острови

3. English Channel — Ла-Манш

4. the Irish Sea — Ірландське море

5. coast — узбережжя

6. the Cheviot Hills ['tʃevιət] — Чевіот-Хілс (гори)

7. the Cambrian mountains — Кембрійські гори

8. estuary ['estjuərι] — гирло ріки

9. the Mersey ['mə:si] — Мерсі (річка)

10. the Tyne — Тайн (річка)

11. the Clyde — Клайд (річка)

12. the Bristol Avon ['brιstl 'eιvən] — Бристольський Ейвон (річка)

13. highly-developed — високорозвинений

14. ship-building industry — кораблебудування

15. coal-mining industry — вугледобування

16. metallurgical [,metæ'lə:ʤιikəl] — металургійний

17. textile — текстильний

18. aircraft — авіаційний

19. automobile ['ɔ:tɔmɔbi:l] — автомобільний

20. chemical — хімічний

21. electronic engineering — електроніка

22. current — течія

23. parliamentary monarchy ['mɔnəkι] — парламентська монархія

24. the head of the state — глава держави

25. to rule — керувати

Questions

1. What ocean are the British Isles washed by?

2. What are the main mountain ranges of Great Britain?

3. What is the population of Great Britain?

4. What are the main industrial towns and cities in Great Britain?

5. Great Britain is a parliamentary monarchy, isn’t it?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити