121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Great Britain
The political party system oa Great Britain \ Система політичних партій у Великій Британії

The political party system, dating from1 the late 17th century, is an important element in the working constitution. A number of parties win seats2 in the House of Commons, but Britain has functioned basically3 as a two-party system for more than a century. The major parties are: the Conservative party, the Labour party and the Liberal party. Political parties are neither registered4 nor formally recognised5 in law, but the system depends on6 the existence7 of at least two parties in the House of Commons, each of which can form a government.

Most candidates in elections8 and almost all-winning candidates belong to one or other of the main political parties.

The leader of the party which wins most seats at a general election, or which has the support9 of a majority in the new House of Commons forms a government. He or she becomes Prime Minister and chooses the ministers who will together form the Government.

In the general election of May 1, 1997, after 18 years of Conservative rule, the Labour Party won a victory and Tony Blair became Prime Minister.

СИСТЕМА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Система політичних партій, що бере свій початок із кінця XVII ст., є важливою складовою конституції. Чимало партій шляхом виборів займають місця в палаті громад, та Британія понад століття залишається, головним чином, двопартійною країною. Основними партіями є консервативна партія, лейбористська та ліберальна парт». Політичні партії не реєструються і не визнаються законом, та система залежить від існування щонайменше двох партій у палаті громад, кожна з яких може сформувати уряд.

Більшість кандидатів на вибори, а потім і всі обрані належать до тієї чи іншої головної політичної партії.

Лідер партії, що набирає найбільше місць на загальних виборах або ж має підтримку більшості в новообраній Палаті громад, формує уряд. Він чи вона стає прем’єр-міністром і призначає міністрів, які спільно формують уряд.

На загальних виборах 1 травня 1997 року, після 18-річного правління консервативної партії, перемогу отримала лейбористська партія, і Тоні Блер став прем’єр-міністром Великої Британії.

1. to date from — брати початок

2. seat — місце

3. basically — головним чином

4. to be registered — бути зареєстрованим

5. to be recognised — бути визнаним

6. depend on — залежати від

7. existence — існування

8. elections — вибори

9. support — підтримка

Questions

1. What is an important element of the working constitution of Great Britain?

2. What are the major parties in the UK?

3. Are the political parties registered or recognised in law?

4. Who forms a government?

5. What party won the general elections in 1997?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити