121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Great Britain
External affairs of Great Britain \ Зовнішні зв’язки Великої Британії

Great Britain is one of the biggest and highly developed countries in the world. Britain’s democratic system of government is long established and well tried, and has provided a remarkable political stability.

Britain’s overseas relations1, including membership in the European Community2 and its links with Commonwealth countries3, enable it to ensure national co-operation.

Great Britain has diplomatic relations with 166 countries, retains responsibility4 for 14 dependent territories, provides development assistance to over 120 countries and is a member of some international organisations. It is one of the five permanent members5 of the UN Security Council.

Great Britain is a committed member of the European Community, an association of 12 democratic states. The Community defines its aims as the harmonious development of economic activities. It has abolished internal tariffs6, established a common customs tariff and set a goal of the creation of an internal market in which free movement of goods, services, persons and capital is ensured in accordance with the Treaty of Rome.

Great Britain takes an active part in the work of the Commonwealth, which is a voluntary association7 of 50 independent states. The English Queen is recognised as Head of the Commonwealth, and is Head of State in 17 member countries.

Great Britain promotes economic and social progress8 in developing countries. Almost £65 million was spent on disaster relief9, help for refugees10 and emergency food aid.

ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Велика Британія — одна з найбільших високорозвинених країн світу. Демократична система правління у Британії має міцну основу і випробувана часом. Ця система забезпечує надзвичайну політичну стабільність.

Закордонні відносини, у тому числі членство у Європейському Союзі, зв’язки з країнами. Співдружності забезпечують можливість міжнародного співробітництва.

Велика Британія має дипломатичні стосунки зі 166 країнами, 14 незалежних територій перебувають під її протекторатом, вона допомагає у розвиткові понад 120 державам і є членом кількох міжнародних організацій. Вона є одним із п’яти постійних членів Ради Безпеки при ООН.

Велика Британія — обов’язковий член Європейського Союзу — об’єднання 12 демократичних держав. Євросоюз має на меті гармонійний розвиток економічної діяльності. Британія скасувала внутрішні тарифи, встановила один для всіх митний збір і визначила мету— створення внутрішнього ринку, у якому забезпечені вільне переміщення товарів, послуг, людей і капіталу відповідно до Римської угоди.

Велика Британія бере активну участь у роботі Співдружності, яка є добровільною асоціацією 50 незалежних держав. Англійська королева визнається головою Співдружності і главою 17 держав-учасниць.

Велика Британія сприяє економічному та соціальному прогресу в країнах, що розвиваються. Майже 65 мільйонів фунтів стерлінгів було витрачено на допомогу при катастрофах, для допомоги біженцям і на невідкладне забезпечення продуктами харчування.

1. overseas relations — закордонні відносини

2. the European Community—Європейський Союз

3. Commonwealth countries — країни Співдружності

4. to retain responsibility [rιєteιn] — зберігати відповідальність

5. permanent member — постійний член

6. to abolish internal tariffs — скасувати внутрішні тарифи

7. voluntary association — добровільна асоціація

8. to promote economic and social progress — сприяти економічному та соціальному прогресу

9. disaster relief—допомога в катастрофі

10. refugee [refju:ʤei:]— біженець

Questions

1. What can you say about Britain’s diplomatic status?

2. What is the role of Great Britain in the work of the European Community?

3. What is the Commonwealth?

4. Who is Head of the Commonwealth?

5. Where does Great Britain promote sustainable economic and social progress?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити