121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Great Britain
Development and cooperation of Great Britain with other countries \ Розвиток і співпраця Великої Британії з іншими державами

The aim1 of Britain’s foreign aid2 is to improve3 the quality of life and reduce poverty and suffering in developing countries.

In 1997-1998 British aid to developing countries was over £2,245 million. Assistance5 to former Communist countries in Europe was£146 million; bilateral6 assistance to these countries is given through the Know How Fund.

The British aid programme tries to:

✵ promote7 economic reform;

✵ promote good government;

✵ help developing countries reduce poverty;

✵ promote better education and health;

✵ improve the status of women in developing countries;

and

✵ help developing countries to solve their environmental8 problems.

Besides, Britain gives bilateral technical assistance, including advice on privatisation and the improvement of public services.

Most bilateral financial British support for reforms consists of technical assistance to eight low-income9 countries in the Special Programme of Assistance for Africa, led by the World Bank.

РОЗВИТОК І СПІВПРАЦЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ

Метою допомоги Великої Британії іноземним державам є покращення якості життя і зменшення бідності і страждання у країнах, що розвиваються.

У 1997-1998 роках британська допомога країнам, що розвиваються, склала понад 2,245 фунтів стерлінгів Допомога колишнім комуністичним країнам Європи складала мільйонів фунтів, двостороння допомога цим країнам надається також і через фонд «Ноу-Хау» Британська програма допомоги намагається.

✵ сприяти економічним реформам,

✵ сприяти хорошому керівництву;

✵ допомагати країнам, що розвиваються, зменшити рівень бідності;

✵ сприяти покращенню освіти та охорони здоров'я;

✵ покращити становище жінок у країнах, що розвиваються;

✵ допомогти цим країнам у розв’язанні проблем довкілля.

Окрім того, Велика Британія надає двосторонню технічну допомогу, включаючи поради з приватизації та покращення громадського обслуговування.

Більшість двосторонньої фінансової підтримки реформи складає технічна допомога 8 країнам із низьким доходом через Спеціальну програму надання допомоги країнам Африки, яку очолює Світовий банк.

1. aim — ціль

2. aid — допомога

3. improve — покращувати

4. to reduce poverty—зменшувати бідність

5. assistance — допомога, сприяння

6. bilateral — двосторонній

7. promote — сприяти

8. environmental problems — проблеми довкілля

9. low-income — із низьким доходом

Questions

1. What is the aim of Britain’s foreign aid?

2. How much money did the developing countries receive in 1997-1998?

3. What does the British aid programme try to do?

4. Bilateral technical assistance includes advice on the improvement of public services, doesn’t it?

5. Don’t the low-income countries get financial support for their reforms from Britain?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити