121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Great Britain
Britain's leader \ Британський лідер

The victory by the Labour Party in 1997 general election was so great that it shocked everyone, including Labour and its leader, Tony Blair. His achievement was twofold:1 he had modernised his Party and so convinced2 the electorate3 that Labour was capable4 of governing Britain. And he had shown that, at 44, he could be trusted5 as Britain’s youngest Prime Minister this century.

Most commentators agree that Tony Blair’s personal appeal6 played a decisive7 role in this victory. But they say his most important contribution8 has been his work to reform the Labour Party’s image and structure.

When Blair became a leader of Labour in 1994, the Party had already been defeated9 in four general elections since 1979. The Conservatives, led by Margaret Thatcher and later John Major had convinced the electorate that Labour was not fit10 to govern.

The last defeat in 1992 convinced reformers within the Party that it needed new direction and new policies. In his campaign Tony Blair was able to show that he had the qualities which a «new» Labour Party needed: he was young, he did not come from a traditional working class background,11 so he would appeal to middle class voters.12 He was committed13 to getting rid14 of old, socialist policies like government intervention in industry and redistribution of wealth.15 Some members of the Party saw this as a betrayal16 of the past but as the election result has proved, it was the message many voters wanted to hear.

БРИТАНСЬКІЙ ЛІДЕР

Перемога Лейбористської партії на загальних виборах 1997 року була настільки очевидною, що це шокувало всіх, включаючи і самого лідера партії— Тоні Блера. Його досягнення були подвійними: він модернізував свою партію і таким чином переконав своїх виборців, що лейбористи здатні очолити уряд Великої Британії. І він також довів, що у 44 роки держава може йому довіряти як наймолодшому прем’єр-міністрові цього століття.

Більшість коментаторів погоджується, що особиста привабливість Тоні Блера відіграла вирішальну роль у його перемозі. Але також і кажуть, що його найбільшим внеском була його робота над зміною іміджу і структури Лейбористської партії.

Коли Блер став лідером лейбористів у 1994 році, ця партія вже зазнала поразки на 4-х загальних виборах, починаючи з 1979 року Консерватори, на чолі з Маргарет Тетчер, а згодом Джоном Мейджором переконали виборців, що лейбористська партія не придатна до керівництва державою.

Остання поразка 1992 року переконала реформаторів всередині самої партії в тому, що їй необхідні нова програма і нові політики. У своїй передвиборній кампанії Тоні Блер зміг показати, що йому притаманні ті риси, які були потрібні «новому» лейбористові, він був молодий і не походив із традиційної робочої сім’ї, а тому міг розраховувати на підтримку виборців середнього класу. Він зобов’язався позбутися старих, соціалістичних способів ведення політики, втручання держави у промисловість і перерозподіл багатств. Деякі члени парти розцінили це як зраду давнім принципам, але, як довели результати виборів, це були саме ті рішення, на які і розраховували більшість виборців.

1. twofold — подвійний

2. convince — переконувати

3. electorate— контингент виборців

4. capable — здатний

5. trust — довіряти

6. appeal — привабливість; подобатися

7. decisive — вирішальний

8. contribution — внесок

9. defeat — потерпіти поразку; поразка

10. fit — готовий, здатний

11. background — походження

12. voters — виборці

13. commit — доручати

14. get rid of smth — позбутися чогось

15. wealth — багатство

16. betrayal — зрада

Questions

1. Did the victory by the Labour Party in 1997 general election shock everyone?

2. Who became Britain’s new Prime Minister?

3. His achievement was twofold, wasn’t it?

4. What played a decisive role in this victory?

5. When did Blair become a leader of Labour?

6. What qualities did he have as a new Labour Party leader?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити