121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Great Britain
Places of interest in Great Britain \ Визначні місця Великої Британії

Great Britain is rich1 in world-famous places. Among them there are famous university cities Oxford and Cambridge, London, Shakespeare’s birthplace — Stratford-upon-Avon, towns of Cardiff, Edinburgh and Glasgow.

London is one of the most famous capital cities of the world and every year it attracts crowds of visitors from abroad. They come to explore its historic buildings, to see its museums and galleries, its streets and parks. Sightseeing2 tours in London usually start from Trafalgar Square. Tourists are particularly impressed by the Nelson Column there in the centre of the square. From Trafalgar Square you can go along down Whitehall and see the Houses of Parliament. It is a long building with a famous clock Big Ben in one of the Towers. Near the Parliament there is Westminster Abbey where many great Englishmen were buried. One of the best museums is the British Museum with its library, reading room and the collection of old manuscripts.3 One of the greatest monuments is St Paul's Cathedral.4

94 miles north-west of London there is a small town which is called Stratford-upon- Avon, the birthplace of a great English poet W. Shakespeare. In Henley street there stands a one-storied wooden house, where the greatest English poet and playwright5 was born.

We can see a garden behind the house where the flowers, trees and plants mentioned in Shakespeare’s plays are growing now. Then we go to the church where he was buried. There is a bust6 of Shakespeare that was carved7 by a Dutch sculptor.8

The Royal Shakespeare Theatre was opened in Stratford in 1932. Only Shakespeare’s plays are performed here. Every year on the 23-d of April people from the whole world come here to take part in celebrating Shakespeare’s birthday.

Those who come to Oxford and Cambridge are interested in their Universities most of all.

Oxford is situated 54 miles north-west of London. Many visitors to Oxford want to be shown Universities. There is no «university» as such, the component9 parts of the University of Oxford are the colleges. Each college is practically autonomous,10 with its own set of rules of government.

Cambridge is the second oldest University in Great Britain after Oxford. There are 29 colleges in it. In the street you can see many young men wearing dark-blue or black clothes and square caps. The tradition goes back to the old times when the students had to wear black clothes. Many great men studied here: Cromwell, Newton, Byron, Darwin and others.

There is a prehistoric11 monument in Great Britain which is called Stonehenge. Stones stand here in circles or are arranged into a horseshoe shape.12 A great many theories have been advanced13 but exactly why it was built remains a mystery.14 Some scientists consider that it was built in order to calculate the annual calendar and seasons.

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Велика Британія багата на визначні місця світового значення. Серед них є відомі університетські міста Оксфорд та Кембридж, Лондон, місце народження Шекспіра — Стратфорд-на-Ейвоні, міста Кардіф, Единбург і Глазго.

Лондон є однією з найбільш відомих столиць світу, і кожного року він приваблює тисячі туристів з усього світі. Вони приїжджають, щоб ознайомитись із його історичними будівлями, оглянути музеї і картинні галереї, вулиці і парки. Огляд визначних місць у Лондоні розпочинається, як правило, з Трафальгарської площі Найбільше туристів вражає колона Нельсона посередині площі. Від Трафальгарської площі ви можете йти вниз по Уайтхолл і побачити будинок Парламенту. Це довга будівля з відомим годинником Біг Бен на одній з башт. Поруч з будинком Парламенту розташоване Вестмінстерське абатство, де поховано чимало видатних англійців. Одним із найкращих серед музеїв є Британський музей із бібліотекою, читальним залом і колекцією стародавніх рукописів. Один із найвизначніших архітектурних пам’ятників — собор св. Павла.

На відстані 94 миль від Лондона, на північному заході розташоване маленьке містечко Стратфорд-на-Ейвоні— місце народження визначного англійського поета Вільяма Шекспіра. На Хенлі-стріт стоїть одноповерховий дерев’яний будинок, де й народився відомий поет і драматург. За будинком ми можемо побачити сад із квітами, деревами і рослинами, які згадуються у творах В. Шекспіра. Тоді ми йдемо в церкву, де він був похований. Там також стоїть погруддя В. Шекспіра, яке було вирізане з дерева голландським скульптором.

Королівський Шекспірівський театр був відкритий у Стратфорді в 1932 році. Там ставлять лише п’єси В. Шекспіра. Щороку 23 квітня люди з усього світу приїжджають сюди, щоб взяти участь у святкуванні дня народження В Шекспіра.

Тих, хто приїжджає в Оксфорд чи Кембридж, понад усе цікавлять університети.

Оксфорд розташований за 54 милі на північний захід від Лондона. Чимало відвідувачів, які приїжджають сюди, хочуть побачити університети. Але «університету», як такого, тут немає, коледжі є складовими частинами Оксфордського університету. Кожен коледж є практично автономним, зі своїми власними правилами управління.

Кембридж є другим найстарішим університетом у Великій Британії після Оксфорду. Він складається з 29 коледжів. На вулиці ви можете побачити чимало молодих людей, які носять синій чи чорний одяг і головні убори квадратної форми. Ця традиція повертає нас до старих часів, коли студенти зобов’язані були одягати чорний одяг. Чимало визначних людей навчалося тут: Кромвель, Ньютон, Байрон, Дарвін та багато інших.

У Великій Британії є доісторичний пам’ятник Стоунхендж. Тут кам’яні брили стоять по колу або у вигляді підкови. Чимало різноманітних гіпотез було висунуто щодо його призначення, але питання чому, він був збудований, залишається таємницею. Деякі вчені вважають, що він був збудований для того, щоб відраховувати щорічний календар і пори року.

Questions

1. What cities and towns are of special interest in Great Britain?

2. What name is Stratford-upon-Avon associated with?

3. What is the theatre of Stratford famous for?

4. What attracts tourists to London?

5. What differs Oxford and Cambridge from other Universities?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити