121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Great Britain
London - the capital of Great Britain \ Лондон - столиця Великої Британії

London is the capital of Great Britain. It stands on the river Thames and stretches1 for over thirty miles from east to west. London is an ancient2 city. It was founded more than two thousand years ago.

Its population is over 8 million people. London is the biggest industrial and cultural centre of Great Britain.

London is a great port. Today over 50,000 ships come to London daily3.

Traditionally London is divided into several parts: the City, the West End, the East End and the Westminster Abbey.

In London one meets the past and the present, the old and the modern. It is a city of contrasts. It has many wonderful places of interests.

Trafalgar square4 is the centre of London. The Nelson Column in the middle of the square particularly5 impresses6 tourists. It is 185 feet high. From Trafalgar Square you can go down the Whitehall and see the Houses of Parliament which stand in Parliament Square. The Houses of Parliament7 is a long building that stretches for about 1000 feet. At one end is the famous Big Ben.

Behind it there is the Thames and the Westminster Bridge. Opposite the Houses of Parliament stands the Westminster Abbey8, famous for its architecture and history. Nearly all kings and queens have been crowned in the Abbey. G. Chaucer, Ed. Spencer, Lord Tennyson, Ch. Dickens and many other famous men and writers were buried there. In the Poet’s comer there are memorials to W. Shakespeare, J. Milton, R. Bums, G. G. Byron and many other poets and writers. The Westminster Abbey is a beautiful chapel9. Another place, which can impress you most, is Buckingham Palace. It is the residence of the Queen.

The other parts of London are the rich West End, the poor East End and the City10— its financial centre. The City of London is in size very small, it is only one square mile in area but is the most important banking and commercial centre of the country. The Tower of London is situated in the City, and it comes first among the historic buildings of London. St Paul’s Cathedral11, the greatest of English churches, is situated not far from the Tower. Sir Christopher Wren12 rebuilt it after the Great Fire13 of London.

One of London’s attractions14 is its parks. The most famous among them is the Hyde Park.

We can’t describe all the places of interest. The best way to know London is to visit it.

ЛОНДОН — СТОЛИЦЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Лондон— столпил Великої Британії. Місто розташоване на річці Темза і простягається більш ніж на 30 миль зі сходу на захід. Лондон — стародавнє місто. Воно було засноване більш як 2 тисячі токів тому.

Його населення перевищує 8 мільйонів осіб. Лондон — найбільший промисловий і культурний центр Великої Британії.

Лондон — це також і великий порт. Сьогодні сюди прибуває понад 50 000 кораблів щодня. Традиційно Лондон поділяється на декілька частин. Сіті — фінансовий центр міста, західна частина — Вест-Енд східна частині — Іст-Енд і Вестмінстерське абатство.

У Лондоні минуле зустрічається зі сучасним. Це місто контрастів. Воно багате на прекрасні визначні місця.

Трафальгарська площа — центр Лондона. Колона Нельсона посередині площі особливо вражає туристів. Вона заввишки 185 фунтів Від Трафальгарської площі вниз Уайтхоллом можна спуститися до будинку Парламенту, який розташований на Парламентській площі Будинок Парламенту — це довга будівля, яка простягається більш як на 1000 футів. На одній із її веж розташований знаменитий годинник Біг Бен.

Позаду будинку Парламенту протікає Темза, видно Вестмінстерський міст. Навпроти будинку Парламенту розташоване Вестмінстерське абатство, знамените своєю архітектурою та історією. Майже усі королі і королеви були короновані тут. Дж. Чосер, Ед. Спенсер, лорд Теннісон, Ч. Діккенс і чимало інших відомих людей та письменників поховані тут. У «Куточку поетів» є пам’ятники В. Шекспіру, Дж. Мільтону, Р Бернсу, Дж. Байрону і багатьом іншим поетам та письменникам. У Вестмінстерському абатстві є чудова каплиця. Інше місце, яке також може справити сильне враження,— це Букінгемський палац — резиденція королеви.

Інші частини Лондона — це багатий Вест-Енд, бідний Іст-Енд та Сіті, історичний центр Лондона. Та частина Лондона, яку називають Сіті, — дуже невелика за розмірами, вона займає лише одну квадратну милю, але Сіті — це найважливіший банківський та комерційний центр усієї країни Лондонський Тауер розташований у Cіті, але він водночас є одним із перших історичних будівель Лондона Собор Святого Павла — найбільший англійський собор, розміщується недалеко від Тауера. Сер Крістофор Рен відбудував його після Великої лондонської пожежі.

Одними з найцікавіших місць є лондонські парки. Найвідомішим серед них є Гайд-парк.

Ми не маємо змоги описати всі визначні місця Лондона Найкращий шлях пізнати Лондон — це його відвідати.

1. stretch — простягатися

2. ancient — стародавній

3. daily — щоденно

4. Trafalgar square — Трафальгарська площа

5. particularly [pə'tιkjuləlι] — особливо

6. to be impressed by smth.—бути враженим чимось

7. the Houses of Parliament — будинок Парламенту

8. the Westminster Abbey [’westmιnstə 'æbι] — Вестмінстерське абатство

9. chapel — каплиця

10. the City — Сіті (історичний центр Лондону)

11. St. Paul’s Cathedral [seιnt pɔ:lz kəθi:drəl] — Собор Святого Павла

12. Christopher Wren ['krιstəfə ren) — Крістофор Рен (архітектор)

13. the Great Fire — Велика пожежа

14. attraction — визначна пам’ятка

Questions

1. Where is London situated?

2. What is the City famous for?

3. What is the Westminster Abbey famous for?

4. What is the population of London?

5. What places of interest are there in London?

6. What parts does London consist of?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити